LYRIC

Eng - Thai

Oh, life is bigger
โอ้ ชีวิตมันช่างยิ่งใหญ่
It’s bigger than you, and you are not me
ยิ่งใหญ่กว่าคุณเสียอีก และคุณก็ไม่ใช่ฉัน (หมายถึงชีวิตของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น และคนๆ นั้นก็ไม่ใช่จุดศูนย์กลาง ในที่นี้อาจจะหมายถึงผู้หญิง)
The lengths that I will go to
ทางที่ฉันก้าวเดินไป (พยายามประกบผู้หญิงตลอดแบบอยู่ห่างๆ)
The distance in your eyes
ความเหินห่างในสายตาของคุณ (ผู้หญิงอาจจะไม่สังเกตเห็น ไม่สนใจ)
Oh no, I’ve said too much
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว (บางครั้งการพูดกับใครสักคนเราอาจจะมีความกังวล กล้าๆ กลัวๆ คิดจะพูดว่าควรพูดออกไปดีมั้ย หรือถ้าพูดออกไปเเล้วก็เป็นกังวลกับคำพูดของตัวเอง)
I set it up
ฉันเริ่มมันเองเเหละ (หมายถึงบทสนทนาที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่นเราอยากจะคุยกับใครสักคนที่เราแอบชอบ เราจะพยายามสร้างเรื่องราว หรือคำพูดออกมาเพื่อให้ได้คุยกับคนๆ นั้น)

That’s me in the corner
นั่นฉันเองที่อยู่ตรงมุมนั้น (พยายามยามเรียกร้องให้ผู้หญิงสนใจ)
That’s me in the spotlight
นั่นไงฉันที่อยู่ตรงสปอตไลท์
Losing my religion
เสียอารมณ์ ท้อเเท้สิ้นหวัง (Losing my religion เป็นสำนวนจากภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาหมายถึง เสียอารมณ์ หรือเสียความสุภาพ (เสียมารยาท) หรือรู้สึกท้อเเท้ และสิ้นหวัง)
Trying to keep up with you
พยายามที่จะตามคุณให้ทัน
And I don’t know if I can do it
และฉันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า
Oh no, I’ve said too much
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว
I haven’t said enough
แต่ฉันยังพูดไม่หมดเลยนะ

I thought that I heard you laughing
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณหัวเราะ
I thought that I heard you sing
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณร้องเพลง
I think I thought I saw you try
ฉันคิดว่า ฉันเคยคิดว่าฉันเห็นคุณพยายาม

Every whisper of every waking hour
ทุกๆ เสียงกระซิบที่ได้ยินในทุกชั่วโมงที่ตื่นขึ้นมา (ยังคงหมกหมุ่นอยู่กับคนๆ นั้น หมกมุ่นมากๆ)
I’m choosing my confessions
ฉันกำลังคิดคำสารภาพของฉัน
Trying to keep an eye on you
พยายามเผ้ามองดูคุณอยู่
Like a hurt, lost, and blinded fool, fool
เหมือนคนที่เจ็บปวด สับสน และมืดบอด เหมือนคนโง่
Oh no, I’ve said too much, I set it up
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว ฉันพยายามสร้างมันมาเองเเหละ

Consider this
พิจารณานี่สิ
Consider this the hint of the century
นี่คือคำบอกใบ้แห่งศตวรรษ
Consider this the slip
ถือว่านี่เป็นข่าวร้าย (slip ในที่นี่น่าจะเป็นคำเเสลงมาจากคำว่า Pink Slip ซึ่งหมายถึงเอกสารแจ้งการเลิกจ้างที่ใช้ในการบอกเลิกจ้างพนักงาน)
That brought me to my knees, failed
ที่ทำให้ฉันต้องคุกเข่า ผิดหวัง (เหมือนอาการเข่าทรุดเวลาได้ยินเรื่องร้ายๆ)
What if all these fantasies
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจินตนาการทั้งหมดเหล่านี้
Come flailing around?
หลุดล่องลอยไป
And now, I’ve said
และตอนนี้ฉันได้พูด
Too much
มากเกินไปเเล้ว

I thought that I heard you laughing
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณหัวเราะ
I thought that I heard you sing
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณร้องเพลง
I think I thought I saw you try
ฉันคิดว่า ฉันเคยคิดว่าฉันเห็นคุณพยายาม

But that was just a dream
แต่นั่นเป็นแค่ความฝัน
That was just a dream
มันเป็นเพียงแค่ความฝัน

That’s me in the corner
นั่นฉันเองที่อยู่ตรงมุมนั้น
That’s me in the spotlight
นั่นไงฉันที่อยู่ตรงสปอตไลท์
Losing my religion
เสียอารมณ์ ท้อเเท้สิ้นหวัง
Trying to keep up with you
พยายามที่จะตามคุณให้ทัน
And I don’t know if I can do it
และฉันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า
Oh no, I’ve said too much
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว
I haven’t said enough
แต่ฉันยังพูดไม่หมดเลยนะ

I thought that I heard you laughing
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณหัวเราะ
I thought that I heard you sing
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณร้องเพลง
I think I thought I saw you try
ฉันคิดว่า ฉันเคยคิดว่าฉันเห็นคุณพยายาม

But that was just a dream
แต่นั่นเป็นแค่ความฝัน
Try, cry, why try?
พยายาม คร่ำครวญ ทำไมต้องพยายาม
That was just a dream, just a dream
มันเป็นเพียงแค่ความฝัน แค่ความฝัน
Just a dream, dream
แค่ความฝัน

Eng

Oh, life is bigger
It’s bigger than you, and you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I’ve said too much
I set it up

That’s me in the corner
That’s me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don’t know if I can do it
Oh no, I’ve said too much
I haven’t said enough

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

Every whisper of every waking hour
I’m choosing my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a hurt, lost, and blinded fool, fool
Oh no, I’ve said too much, I set it up

Consider this
Consider this the hint of the century
Consider this the slip
That brought me to my knees, failed
What if all these fantasies
Come flailing around?
And now, I’ve said
Too much

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
That was just a dream

That’s me in the corner
That’s me in the spotlight
Losing my religion
Trying to keep up with you
And I don’t know if I can do it
Oh no, I’ve said too much
I haven’t said enough

I thought that I heard you laughing
I thought that I heard you sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
Try, cry, why try?
That was just a dream, just a dream
Just a dream, dream

Thai

โอ้ ชีวิตมันช่างยิ่งใหญ่
ยิ่งใหญ่กว่าคุณเสียอีก และคุณก็ไม่ใช่ฉัน (หมายถึงชีวิตของเรานั้นยิ่งใหญ่กว่าคนอื่น และคนๆ นั้นก็ไม่ใช่จุดศูนย์กลาง ในที่นี้อาจจะหมายถึงผู้หญิง)
ทางที่ฉันก้าวเดินไป (พยายามประกบผู้หญิงตลอดแบบอยู่ห่างๆ)
ความเหินห่างในสายตาของคุณ (ผู้หญิงอาจจะไม่สังเกตเห็น ไม่สนใจ)
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว (บางครั้งการพูดกับใครสักคนเราอาจจะมีความกังวล กล้าๆ กลัวๆ คิดจะพูดว่าควรพูดออกไปดีมั้ย หรือถ้าพูดออกไปเเล้วก็เป็นกังวลกับคำพูดของตัวเอง)
ฉันเริ่มมันเองเเหละ (หมายถึงบทสนทนาที่ไม่เป็นธรรมชาติ เช่นเราอยากจะคุยกับใครสักคนที่เราแอบชอบ เราจะพยายามสร้างเรื่องราว หรือคำพูดออกมาเพื่อให้ได้คุยกับคนๆ นั้น)

นั่นฉันเองที่อยู่ตรงมุมนั้น (พยายามยามเรียกร้องให้ผู้หญิงสนใจ)
นั่นไงฉันที่อยู่ตรงสปอตไลท์
เสียอารมณ์ ท้อเเท้สิ้นหวัง (Losing my religion เป็นสำนวนจากภาคใต้ของสหรัฐอเมริกาหมายถึง เสียอารมณ์ หรือเสียความสุภาพ (เสียมารยาท) หรือรู้สึกท้อเเท้ และสิ้นหวัง)
พยายามที่จะตามคุณให้ทัน
และฉันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว
แต่ฉันยังพูดไม่หมดเลยนะ

ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณหัวเราะ
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณร้องเพลง
ฉันคิดว่า ฉันเคยคิดว่าฉันเห็นคุณพยายาม

ทุกๆ เสียงกระซิบที่ได้ยินในทุกชั่วโมงที่ตื่นขึ้นมา (ยังคงหมกหมุ่นอยู่กับคนๆ นั้น หมกมุ่นมากๆ)
ฉันกำลังคิดคำสารภาพของฉัน
พยายามเผ้ามองดูคุณอยู่
เหมือนคนที่เจ็บปวด สับสน และมืดบอด เหมือนคนโง่
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว ฉันพยายามสร้างมันมาเองเเหละ

พิจารณานี่สิ
นี่คือคำบอกใบ้แห่งศตวรรษ
ถือว่านี่เป็นข่าวร้าย (slip ในที่นี่น่าจะเป็นคำเเสลงมาจากคำว่า Pink Slip ซึ่งหมายถึงเอกสารแจ้งการเลิกจ้างที่ใช้ในการบอกเลิกจ้างพนักงาน)
ที่ทำให้ฉันต้องคุกเข่า ผิดหวัง (เหมือนอาการเข่าทรุดเวลาได้ยินเรื่องร้ายๆ)
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจินตนาการทั้งหมดเหล่านี้
หลุดล่องลอยไป
และตอนนี้ฉันได้พูด
มากเกินไปเเล้ว

ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณหัวเราะ
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณร้องเพลง
ฉันคิดว่า ฉันเคยคิดว่าฉันเห็นคุณพยายาม

แต่นั่นเป็นแค่ความฝัน
มันเป็นเพียงแค่ความฝัน

นั่นฉันเองที่อยู่ตรงมุมนั้น
นั่นไงฉันที่อยู่ตรงสปอตไลท์
เสียอารมณ์ ท้อเเท้สิ้นหวัง
พยายามที่จะตามคุณให้ทัน
และฉันไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่า
โอ้ ไม่นะ ฉันพูดมากไปเเล้ว
แต่ฉันยังพูดไม่หมดเลยนะ

ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณหัวเราะ
ฉันคิดว่าฉันได้ยินคุณร้องเพลง
ฉันคิดว่า ฉันเคยคิดว่าฉันเห็นคุณพยายาม

แต่นั่นเป็นแค่ความฝัน
พยายาม คร่ำครวญ ทำไมต้องพยายาม
มันเป็นเพียงแค่ความฝัน แค่ความฝัน
แค่ความฝัน

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.8 คะแนน, จำนวนคนโหวต 16 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย