เว็บไซต์ LyricsTH.com มีการใช้งานเทคโนโลยีคุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันกับคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และช่วยให้เราพัฒนาระบบเว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมได้อย่างดียิ่งขึ้น


คำจำกัดความ


        ● ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรืออ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม

        ● ระบบเว็บไซต์ คือ ระบบการทำงานของเว็บไซต์ LyricsTH


คุกกี้ คือ อะไร


        ● คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการเข้าสู่เว็บไซต์ และในแต่ละครั้งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าสู่หน้าใดของเว็บไซต์ก็ตาม ข้อมูลในคุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังระบบเว็บไซต์เพื่อประมวลผล หรือถูกส่งต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับการทำงานของคุกกี้นั้นได้


        ● คุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้ระบบเว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อให้บริการที่เหมาะสมกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากยิ่งขึ้น


        ● คุกกี้สามารถทำงานได้หลากหลายแบบ เช่น ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับแต่ละอุปกรณ์ จดจำสิ่งที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


นอกจากนี้ คุกกี้ที่ LyricsTH ใช้ ยังสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้


คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์


คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญในการทำให้ผู้เยียมชมเว็บไซต์สามารถใช้งานเว็บไซต์ และฟังก์ชั่นต่างๆ บนเว็บไซต์ของเราได้ รวมถึงช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้เว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย หากไม่มีคุกกี้ประเภทนี้เว็บไซต์ LyricsTH จะไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ รวมทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ LyricsTH ได้


คุกกี้ที่ใช้เก็บข้อมูลการใช้งาน


คุกกี้ประเภทนี้เป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์ ใช้เพื่อการจดจำผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และการตั้งค่าต่างๆ บนเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คุกกี้ชนิดนี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก เมื่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์กลับมาใช้งานเว็บไซต์ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งาน และปรับแต่งการตั้งค่าให้เป็นไปตามการใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์


คุกกี้ที่ใช้ประมวลผลสถิติและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์


คุกกี้ประเภทนี้ใช้สำหรับประมวลผลการดำเนินงานของเว็บไซต์ LyricsTH เพื่อให้ระบบเว็บไซต์เข้าใจถึงความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การนับจำนวนหน้าที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์เข้าใช้งาน การประมวลผลความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยทางเว็บไซต์ LyricsTH จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น


คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์


คุกกี้ประเภทนี้จะถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับความสนใจของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มากที่สุด


การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้


ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเลือกทำการปฎิเสธการทำงานของคุ้กกี้ได้ตามความต้องการ โดยสามารถตั้งค่าเว็บบราวเซอร์ด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุ้กกี้ทั้งหมด หรือปฏิเสธคุกกี้ผ่านทางหน้าต่างแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ แต่ถ้าหากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมด ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นบนเว็บไซต์ได้


ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์


ในการใช้บริการเว็บไซต์ LyricsTH ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์รับทราบว่าเว็บไซต์ LyricsTH จะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และระบบเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุกกี้ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์


หากเว็บไซต์ LyricsTH มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีนโยบายการใช้คุกกี้ของตนเอง เราขอแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน อ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของบุคคลดังกล่าวก่อนการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น


ท่านจะติดต่อ LyricsTH และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างไร


หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้


        ● Email: info@lyricsth.com

        ● Facebook: Lyricsth เพลงสากลแปลไทย


จัดทำนโยบายโดย LyricsTH | เนื้อเพลงสากลแปลไทย