LYRIC

Eng - Thai

I’m so glad you made time to see me
ฉันดีใจมากเลยนะที่คุณหาเวลามาเจอฉัน
How’s life? Tell me, how’s your family?
ชีวิตเป็นไงบ้าง ครอบครัวคุณสบายดีมั้ย
I haven’t seen them in a while
ฉันไม่ได้เจอพวกเขานานเลย
You’ve been good, busier than ever
คุณสบายดีนะ ดูยุ่งๆ กว่าปรกติ
We small talk, work and the weather
เราคุยกันนิดหน่อย เรื่องงานบ้าง ลมฟ้าอากาศบ้าง
Your guard is up and I know why
คุณดูเย็นชากับฉันมากขึ้น และฉันก็รู้ว่าทำไม

Because the last time you saw me
เพราะครั้งสุดท้ายที่เราเจอกัน
Is still burned in the back of your mind
ความทรงจำเหล่านั้นยังฝังในใจคุณอยู่
You gave me roses and I left them there to die
คุณมอบความรักให้ฉันมา และฉันก็ปล่อยให้มันตายจากไป

So, this is me swallowing my pride
นี่ฉันเองที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี
Standin’ in front of you sayin’, “I’m sorry for that night”
ยืนต่อหน้าคุณพูดว่า “ฉันขอโทษสำหรับคืนนั้น”
And I go back to December all the time
และฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด
It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you
กลายเป็นว่าอิสระที่ฉันได้มามันไม่มีค่าอะไร เพราะฉันคิดถึงแต่คุณ
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
หวังว่าฉันจะรู้ซึ้งดีว่าเคยมีอะไรบ้างในตอนที่ฉันยังมีคุณอยู่
I go back to December, turn around and make it alright
ฉันอยากจะย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม และแก้ไขให้มันถูกต้อง
I go back to December all the time
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด

These days, I haven’t been sleeping
ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
Stayin’ up, playing back myself leavin’
นอนคิดถึงแต่ตอนฉันที่ทิ้งคุณมา
When your birthday passed and I didn’t call
วันเกิดคุณที่ผ่านไป ฉันก็ไม่ได้โทรหา
Then I think about summer, all the beautiful times
ฉันคิดถึงช่วงหน้าร้อนที่เราเคยมีความสุขกัน
I watched you laughin’ from the passenger side
ฉันมองดูคุณหัวเราะจากฝั่งที่นั่งของผู้โดยสาร
And realized I loved you in the fall
และฉันก็รู้ตัวเลยว่าฉันหลงรักคุณในช่วงฤดูใบไม่ร่วง

And then the cold came, the dark days
แล้วหน้าหนาวก็มาเยือน วันที่ฉันตัดสินใจพลาดไป
When fear crept into my mind
เมื่อความกลัวเข้ามาในใจฉัน
You gave me all your love and all I gave you was goodbye
คุณมอบความรักที่คุณมีมา และฉันให้คำบอกลาคุณไป

So, this is me swallowing my pride
นี่ฉันเองที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี
Standin’ in front of you sayin’, “I’m sorry for that night”
ยืนต่อหน้าคุณพูดว่า “ฉันขอโทษสำหรับคืนนั้น”
And I go back to December all the time
และฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด
It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you
กลายเป็นว่าอิสระที่ฉันได้มามันไม่มีค่าอะไร เพราะฉันคิดถึงแต่คุณ
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
หวังว่าฉันจะรู้ซึ้งดีว่าเคยมีอะไรบ้างในตอนที่ฉันยังมีคุณอยู่
I go back to December, turn around and change my own mind
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมแล้วเปลี่ยนใจตัวเอง
I go back to December all the time
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด

I miss your tanned skin, your sweet smile
ฉันคิดถึงผิวสีแทน และรอยยิ้มอันแสนหวานของคุณ
So good to me, so right
คุณดีกับฉันมาก มากมายเหลือเกิน
And how you held me in your arms that September night
และตอนที่คุณกอดฉันเมื่อคืนในช่วงเดือนกันยายน
The first time you ever saw me cry
เป็นครั้งเเรกที่คุณเห็นฉันร้องไห้
Maybe this is wishful thinkin’
บางทีนี่อาจจะเป็นความหวังของฉัน
Probably mindless dreaming
หรืออาจจะเป็นเเค่ฝันลมๆ แล้งๆ
But if we loved again, I swear I’d love you right
แต่ถ้าเรากลับมารักกันอีก ฉันสาบานว่าจะรักคุณ
I’d go back in time and change it, but I can’t
ฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมัน แต่ฉันก็ทำไม่ได้
So, if the chain is on your door, I understand
ถ้าคุณจะปิดกั้นทุกอย่างจากฉัน ฉันก็เข้าใจดี

But this is me swallowing my pride
แต่นี่ฉันเองแหละที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี
Standin’ in front of you, sayin’, “I’m sorry for that night”
ยืนต่อหน้าคุณพูดว่า “ฉันขอโทษสำหรับคืนนั้น”
And I go back to December
และฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม
It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you
กลายเป็นว่าอิสระที่ฉันได้มามันไม่มีค่าอะไร เพราะฉันคิดถึงแต่คุณ
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
หวังว่าฉันจะรู้ซึ้งดีว่าเคยมีอะไรบ้างในตอนที่ฉันยังมีคุณอยู่
I go back to December, turn around and make it alright
ฉันยากย้อนกลับไปเมื่อนเดือนธันว่าคมแล้วแก้ไขให้มันถูกต้อง
I go back to December, turn around and change my own mind
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมแล้วเปลี่ยนใจตัวเอง
I go back to December all the time
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด

All the time
ตลอดเวลา

Eng

I’m so glad you made time to see me
How’s life? Tell me, how’s your family?
I haven’t seen them in a while
You’ve been good, busier than ever
We small talk, work and the weather
Your guard is up and I know why

Because the last time you saw me
Is still burned in the back of your mind
You gave me roses and I left them there to die

So, this is me swallowing my pride
Standin’ in front of you sayin’, “I’m sorry for that night”
And I go back to December all the time
It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around and make it alright
I go back to December all the time

These days, I haven’t been sleeping
Stayin’ up, playing back myself leavin’
When your birthday passed and I didn’t call
Then I think about summer, all the beautiful times
I watched you laughin’ from the passenger side
And realized I loved you in the fall

And then the cold came, the dark days
When fear crept into my mind
You gave me all your love and all I gave you was goodbye

So, this is me swallowing my pride
Standin’ in front of you sayin’, “I’m sorry for that night”
And I go back to December all the time
It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time

I miss your tanned skin, your sweet smile
So good to me, so right
And how you held me in your arms that September night
The first time you ever saw me cry
Maybe this is wishful thinkin’
Probably mindless dreaming
But if we loved again, I swear I’d love you right
I’d go back in time and change it, but I can’t
So, if the chain is on your door, I understand

But this is me swallowing my pride
Standin’ in front of you, sayin’, “I’m sorry for that night”
And I go back to December
It turns out freedom ain’t nothing but missin’ you
Wishin’ I’d realized what I had when you were mine
I go back to December, turn around and make it alright
I go back to December, turn around and change my own mind
I go back to December all the time

All the time

Thai

ฉันดีใจมากเลยนะที่คุณหาเวลามาเจอฉัน
ชีวิตเป็นไงบ้าง ครอบครัวคุณสบายดีมั้ย
ฉันไม่ได้เจอพวกเขานานเลย
คุณสบายดีนะ ดูยุ่งๆ กว่าปรกติ
เราคุยกันนิดหน่อย เรื่องงานบ้าง ลมฟ้าอากาศบ้าง
คุณดูเย็นชากับฉันมากขึ้น และฉันก็รู้ว่าทำไม

เพราะครั้งสุดท้ายที่เราเจอกัน
ความทรงจำเหล่านั้นยังฝังในใจคุณอยู่
คุณมอบความรักให้ฉันมา และฉันก็ปล่อยให้มันตายจากไป

นี่ฉันเองที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี
ยืนต่อหน้าคุณพูดว่า “ฉันขอโทษสำหรับคืนนั้น”
และฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด
กลายเป็นว่าอิสระที่ฉันได้มามันไม่มีค่าอะไร เพราะฉันคิดถึงแต่คุณ
หวังว่าฉันจะรู้ซึ้งดีว่าเคยมีอะไรบ้างในตอนที่ฉันยังมีคุณอยู่
ฉันอยากจะย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม และแก้ไขให้มันถูกต้อง
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด

ช่วงนี้ฉันนอนไม่ค่อยหลับ
นอนคิดถึงแต่ตอนฉันที่ทิ้งคุณมา
วันเกิดคุณที่ผ่านไป ฉันก็ไม่ได้โทรหา
ฉันคิดถึงช่วงหน้าร้อนที่เราเคยมีความสุขกัน
ฉันมองดูคุณหัวเราะจากฝั่งที่นั่งของผู้โดยสาร
และฉันก็รู้ตัวเลยว่าฉันหลงรักคุณในช่วงฤดูใบไม่ร่วง

แล้วหน้าหนาวก็มาเยือน วันที่ฉันตัดสินใจพลาดไป
เมื่อความกลัวเข้ามาในใจฉัน
คุณมอบความรักที่คุณมีมา และฉันให้คำบอกลาคุณไป

นี่ฉันเองที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี
ยืนต่อหน้าคุณพูดว่า “ฉันขอโทษสำหรับคืนนั้น”
และฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด
กลายเป็นว่าอิสระที่ฉันได้มามันไม่มีค่าอะไร เพราะฉันคิดถึงแต่คุณ
หวังว่าฉันจะรู้ซึ้งดีว่าเคยมีอะไรบ้างในตอนที่ฉันยังมีคุณอยู่
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมแล้วเปลี่ยนใจตัวเอง
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด

ฉันคิดถึงผิวสีแทน และรอยยิ้มอันแสนหวานของคุณ
คุณดีกับฉันมาก มากมายเหลือเกิน
และตอนที่คุณกอดฉันเมื่อคืนในช่วงเดือนกันยายน
เป็นครั้งเเรกที่คุณเห็นฉันร้องไห้
บางทีนี่อาจจะเป็นความหวังของฉัน
หรืออาจจะเป็นเเค่ฝันลมๆ แล้งๆ
แต่ถ้าเรากลับมารักกันอีก ฉันสาบานว่าจะรักคุณ
ฉันอยากจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขมัน แต่ฉันก็ทำไม่ได้
ถ้าคุณจะปิดกั้นทุกอย่างจากฉัน ฉันก็เข้าใจดี

แต่นี่ฉันเองแหละที่ยอมทิ้งศักดิ์ศรี
ยืนต่อหน้าคุณพูดว่า “ฉันขอโทษสำหรับคืนนั้น”
และฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคม
กลายเป็นว่าอิสระที่ฉันได้มามันไม่มีค่าอะไร เพราะฉันคิดถึงแต่คุณ
หวังว่าฉันจะรู้ซึ้งดีว่าเคยมีอะไรบ้างในตอนที่ฉันยังมีคุณอยู่
ฉันยากย้อนกลับไปเมื่อนเดือนธันว่าคมแล้วแก้ไขให้มันถูกต้อง
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมแล้วเปลี่ยนใจตัวเอง
ฉันอยากย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมมาโดยตลอด

ตลอดเวลา

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 10 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย