LYRIC

Eng - Thai

Slaves, Hebrews born to serve
เหล่าทาสชาวฮีบรูทั้งหลายเกิดมาเพื่อรับใช้
To the Pharaoh
แด่องค์ฟาโรห์
Heed, to his every word
ต้องเชื่อฟังทุกคำสั่ง
Live in fear
มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว
Faith, of the unknown one
ศรัทธาว่าจะมีใครสักคน
The deliverer
ผู้ที่จะมาปลดปล่อย
Wait, something must be done
รอคอยที่จะเป็นอิสระ
Four-hundred years
มาสี่ร้อยปีแล้ว (ชาวฮีบรู หรือ ชาวยิว ปัจจุบันคือชาวอิสราเอล ตกเป็นทาสของฟาโรห์แห่งอียิปต์มายาวนานกว่า 400 ปี)

So let it be written
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
So let it be done
ปล่อยให้มันเป็นไป
I’m sent here by the chosen one
ข้า (โมเสส) ถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้า
So let it be written
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
So let it be done
ปล่อยให้มันเป็นไป
To kill the first born Pharaoh son
มาเพื่อสังหารโอรสองค์แรกของฟาโรห์ (รวมไปถึงการสังหารลูกคนแรกของทุกคนในอียิปต์ แม้แต่ลูกตัวแรกของสัตว์ก็ไม่เว้น การสังหารลูกคนแรกเป็นภัยพิบัติลำดับสุดท้ายในภัยพิบัติ 10 ประการของอียิปต์ ที่พระเจ้าได้ทยอยส่งภัยพิบัติมาสู่ดินแดนอียิปต์ เหตุเนื่องมาจากพระเจ้าทรงลงโทษฟาโรห์ที่ไม่ยอมปลดปล่อยทาสชาวฮีบรูให้เป็นอิสระ)
I’m creeping death
ข้าคือทูตสวรรค์แห่งความตาย

Now, let my people go
ปล่อยคนของข้าไป (โมเสสเรียกร้องให้ฟาโรห์ปลดปล่อยชาวฮีบรู)
Land of Goshen
ดินแดนแห่งโกเชน (เมืองโกเชนอยู่ในอียิปต์ เป็นเมืองที่มีชาวฮีบรูอาศัยอยู่)
Go, I will be with thee
ไปเถอะ ฉันจะไปอยู่กับพระเจ้า (องค์ฟาโรห์โกรธจึบขับไล่โมเสสออกจากเมือง)
Bush of fire
พุ่มไม้แห่งไฟ (หลังจากที่โมเสสออกจากอียิปต์ไปเร่ร่อนในทะเลทราย เขาบังเอิญไปพบพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชน แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ไหม้ เสียงของพระเจ้าตรัสจากพุ่มไม้ ผู้มอบภารกิจให้โมเสสปลดปล่อยชาวฮีบรู)
Blood, running red and strong
เลือดสีแดงเข้มข้น
Down the Nile
ไหลลงสู่แม่น้ำไนล์ (ภัยพิบัติอันดับแรกของพระเจ้าคือทรงเปลี่ยนแม่น้ำไนล์ให้กลายเป็นเลือด)
Plague, darkness three days long
โรคระบาด ความมืดต่อติดกันสามวัน (ภัยพิบัติลำดับที่ 6 โรคระบาดที่เกิดขึ้นในดินแดนอียิปต์, ภัยพิบัติลำดับที่ 9 พระเจ้าทรงบันดาลให้ท้องฟ้าเหนือแผ่นดินอียิปต์ตกอยู่ในความมืดไป 3 วัน )
Hail to fire
ลูกเห็บตก (ภัยพิบัติลำดับที่ 7 พระเจ้าทรงบันดาลให้ลูกเห็บตกลงมาจากท้องฟ้าเหนือแผ่นดินอียิปต์)

So let it be written
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
So let it be done
ปล่อยให้มันเป็นไป
I’m sent here by the chosen one
ข้าถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้า
So let it be written
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
So let it be done
ปล่อยให้มันเป็นไป
To kill the first born Pharaoh son
มาเพื่อสังหารโอรสองค์แรกของฟาโรห์
I’m creeping death
ข้าคือทูตสวรรค์แห่งความตาย

Die (Die)
ตาย
By my hand (Die, die)
ด้วยน้ำมือของข้า
I creep across the land (Die, die)
ข้าตระเวนออกฆ่าไปทั่วอียิปต์
Killing first-born man (Die, die, die)
สังหารบุตรคนแรก
Die (Die)
ตาย
By my hand (Die, die)
ด้วยน้ำมือของข้า
I creep across the land (Die, die)
ข้าตระเวนออกฆ่าไปทั่วอียิปต์
Killing first-born man (Die, die, die)
สังหารบุตรคนแรก

I rule the midnight air
เวลาเที่ยงคืนเป็นของข้า
The destroyer
ผู้สังหาร
Born, I shall soon be there
ตื่นเถิด ข้าจะไปหาในไม่ช้า
Deadly mass
บรรยากาศแห่งความตาย
I creep the steps and floor
ข้าจะออกล่าไปทุกบ้าน
Final darkness
ความมืดในคืนสุดท้าย
Blood, lamb’s blood-painted door
ทาเลือดแกะไว้ที่หน้าประตู (โมเสสบอกให้ชาวฮีบรูเอาเลือดแกะทาไว้ที่หน้าประตูบ้าน เมื่อทูตสวรรค์แห่งความตายที่ออกตะเวนสังหารลูกคนแรกทั่วทั้งเมืองอียิปต์เห็นเลือดแกะที่ถูกทาไว้หน้าประตู พวกเขาจะผ่านบ้านหลังนั้นไป จะไม่เข้าไปสังหารลูกคนแรก)
I shall pass
ข้าจะผ่านบ้านหลังนั้นไป

So let it be written
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
So let it be done
ปล่อยให้มันเป็นไป
I’m sent here by the chosen one
ข้าถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้า
So let it be written
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
So let it be done
ปล่อยให้มันเป็นไป
To kill the first born Pharaoh son
มาเพื่อสังหารโอรสองค์แรกของฟาโรห์
I’m creeping death
ข้าคือทูตสวรรค์แห่งความตาย

Eng

Slaves, Hebrews born to serve
To the Pharaoh
Heed, to his every word
Live in fear
Faith, of the unknown one
The deliverer
Wait, something must be done
Four-hundred years

So let it be written
So let it be done
I’m sent here by the chosen one
So let it be written
So let it be done
To kill the first born Pharaoh son
I’m creeping death

Now, let my people go
Land of Goshen
Go, I will be with thee
Bush of fire
Blood, running red and strong
Down the Nile
Plague, darkness three days long
Hail to fire

So let it be written
So let it be done
I’m sent here by the chosen one
So let it be written
So let it be done
To kill the first born Pharaoh son
I’m creeping death

Die (Die)
By my hand (Die, die)
I creep across the land (Die, die)
Killing first-born man (Die, die, die)
Die (Die)
By my hand (Die, die)
I creep across the land (Die, die)
Killing first-born man (Die, die, die)

I rule the midnight air
The destroyer
Born, I shall soon be there
Deadly mass
I creep the steps and floor
Final darkness
Blood, lamb’s blood-painted door
I shall pass

So let it be written
So let it be done
I’m sent here by the chosen one
So let it be written
So let it be done
To kill the first born Pharaoh son
I’m creeping death

Thai

เหล่าทาสชาวฮีบรูทั้งหลายเกิดมาเพื่อรับใช้
แด่องค์ฟาโรห์
ต้องเชื่อฟังทุกคำสั่ง
มีชีวิตอยู่ด้วยความหวาดกลัว
ศรัทธาว่าจะมีใครสักคน
ผู้ที่จะมาปลดปล่อย
รอคอยที่จะเป็นอิสระ
มาสี่ร้อยปีแล้ว (ชาวฮีบรู หรือ ชาวยิว ปัจจุบันคือชาวอิสราเอล ตกเป็นทาสของฟาโรห์แห่งอียิปต์มายาวนานกว่า 400 ปี)

ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
ปล่อยให้มันเป็นไป
ข้า (โมเสส) ถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้า
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
ปล่อยให้มันเป็นไป
มาเพื่อสังหารโอรสองค์แรกของฟาโรห์ (รวมไปถึงการสังหารลูกคนแรกของทุกคนในอียิปต์ แม้แต่ลูกตัวแรกของสัตว์ก็ไม่เว้น การสังหารลูกคนแรกเป็นภัยพิบัติลำดับสุดท้ายในภัยพิบัติ 10 ประการของอียิปต์ ที่พระเจ้าได้ทยอยส่งภัยพิบัติมาสู่ดินแดนอียิปต์ เหตุเนื่องมาจากพระเจ้าทรงลงโทษฟาโรห์ที่ไม่ยอมปลดปล่อยทาสชาวฮีบรูให้เป็นอิสระ)
ข้าคือทูตสวรรค์แห่งความตาย

ปล่อยคนของข้าไป (โมเสสเรียกร้องให้ฟาโรห์ปลดปล่อยชาวฮีบรู)
ดินแดนแห่งโกเชน (เมืองโกเชนอยู่ในอียิปต์ เป็นเมืองที่มีชาวฮีบรูอาศัยอยู่)
ไปเถอะ ฉันจะไปอยู่กับพระเจ้า (องค์ฟาโรห์โกรธจึบขับไล่โมเสสออกจากเมือง)
พุ่มไม้แห่งไฟ (หลังจากที่โมเสสออกจากอียิปต์ไปเร่ร่อนในทะเลทราย เขาบังเอิญไปพบพุ่มไม้ที่มีไฟลุกโชน แต่จริงๆ แล้วไม่ได้ไหม้ เสียงของพระเจ้าตรัสจากพุ่มไม้ ผู้มอบภารกิจให้โมเสสปลดปล่อยชาวฮีบรู)
เลือดสีแดงเข้มข้น
ไหลลงสู่แม่น้ำไนล์ (ภัยพิบัติอันดับแรกของพระเจ้าคือทรงเปลี่ยนแม่น้ำไนล์ให้กลายเป็นเลือด)
โรคระบาด ความมืดต่อติดกันสามวัน (ภัยพิบัติลำดับที่ 6 โรคระบาดที่เกิดขึ้นในดินแดนอียิปต์, ภัยพิบัติลำดับที่ 9 พระเจ้าทรงบันดาลให้ท้องฟ้าเหนือแผ่นดินอียิปต์ตกอยู่ในความมืดไป 3 วัน )
ลูกเห็บตก (ภัยพิบัติลำดับที่ 7 พระเจ้าทรงบันดาลให้ลูกเห็บตกลงมาจากท้องฟ้าเหนือแผ่นดินอียิปต์)

ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
ปล่อยให้มันเป็นไป
ข้าถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้า
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
ปล่อยให้มันเป็นไป
มาเพื่อสังหารโอรสองค์แรกของฟาโรห์
ข้าคือทูตสวรรค์แห่งความตาย

ตาย
ด้วยน้ำมือของข้า
ข้าตระเวนออกฆ่าไปทั่วอียิปต์
สังหารบุตรคนแรก
ตาย
ด้วยน้ำมือของข้า
ข้าตระเวนออกฆ่าไปทั่วอียิปต์
สังหารบุตรคนแรก

เวลาเที่ยงคืนเป็นของข้า
ผู้สังหาร
ตื่นเถิด ข้าจะไปหาในไม่ช้า
บรรยากาศแห่งความตาย
ข้าจะออกล่าไปทุกบ้าน
ความมืดในคืนสุดท้าย
ทาเลือดแกะไว้ที่หน้าประตู (โมเสสบอกให้ชาวฮีบรูเอาเลือดแกะทาไว้ที่หน้าประตูบ้าน เมื่อทูตสวรรค์แห่งความตายที่ออกตะเวนสังหารลูกคนแรกทั่วทั้งเมืองอียิปต์เห็นเลือดแกะที่ถูกทาไว้หน้าประตู พวกเขาจะผ่านบ้านหลังนั้นไป จะไม่เข้าไปสังหารลูกคนแรก)
ข้าจะผ่านบ้านหลังนั้นไป

ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
ปล่อยให้มันเป็นไป
ข้าถูกส่งมาที่นี่โดยพระเจ้า
ปล่อยให้มันถูกจารีกไว้
ปล่อยให้มันเป็นไป
มาเพื่อสังหารโอรสองค์แรกของฟาโรห์
ข้าคือทูตสวรรค์แห่งความตาย

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 4 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย