LYRIC

Eng - Thai

My lover’s got humor
แฟนของฉันเป็นคนตลก
She’s the giggle at a funeral
เธอหัวเราะออกมาในงานศพ
Knows everybody’s disapproval
รู้เลยว่าทุกคนต่างไม่พอใจ
I should’ve worshipped her sooner
ฉันควรจะดูแลเธอให้เร็วกว่านี้
If the heavens ever did speak
หากว่าสวรรค์พูดได้
She’s the last true mouthpiece
เธอคงเป็นคนสุดท้ายที่สวรรค์จะพูดถึง
Every Sunday’s getting more bleak
ทุกวันอาทิตย์มีแต่ความโดดเดี่ยว
A fresh poison each week
เจอเรื่องร้ายใหม่ๆ ในทุกสัปดาห์
We were born sick
เราเกิดเราพร้อมกับบาป
You heard them say it
คุณก็ได้ยินที่พวกเขาพูดกัน
My church offers no absolutes
โบสถ์ที่ฉันไปไม่มีการล้างบาป
She tells me “Worship in the bedroom”
เธอบอกฉันว่า เอากันอยู่ในห้องเถอะ
The only Heaven I’ll be sent to
สวรรค์แห่งเดียวที่ฉันจะมีได้
Is when I’m alone with you
คือเมื่อฉันได้อยู่กับคุณเพียงลำหัง
I was born sick, but I love it
ฉันเกิดมาพร้อมกับบาป แต่ฉันน้อมรับมันนะ
Command me to be well
บังคับให้ฉันสารภาพบาปสิ
Aaa, Amen, Amen, Amen
เอเมน เอเมน เอเมน


Take me to church
พาฉันไปโบสถ์ที
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
Offer me that deathless death
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
Good God, let me give you my life
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ
Take me to church
พาฉันไปโบสถ์ที
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
Offer me that deathless death
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
Good God, let me give you my life
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ


If I’m a pagan of the good times
หากว่าฉันเป็นพวกนอกรีตที่ใช้ชีวิตสวนทางกับความดี
My lover’s the sunlight
เธอคือหนทางแห่งความสว่าง
To keep the goddess on my side
คอยนำพาพระเจ้าให้อยู่เคียงข้างฉัน
She demands a sacrifice
เธอต้องการเครื่องสังเวย
Drain the whole sea
มาเติมเต็มความอยากที่ไม่หมดสิ้น
Get something shiny
อยากได้ทรัพย์สมบัติของมีค่า
Something meaty for the main course
เลือดเนื้อแลกกับชีวิต
That’s a fine-looking high horse
นั่นเป็นความหยิ่งยโส
What you got in the stable?
คุณได้อะไรจากความเย่อหยิ่งนั้น
We’ve a lot of starving faithful
เราต่างโหยหาความศรัทธา
That looks tasty
มันดูน่าลิ้มลอง
That looks plenty
มันมีมากมายมหาศาล
This is hungry work
นี่คือผลจากความโลภของมนุษย์


Take me to church
พาฉันไปโบสถ์ที
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
Offer me that deathless death
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
Good God, let me give you my life
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ
Take me to church
พาฉันไปโบสถ์ที
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
Offer me that deathless death
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
Good God, let me give you my life
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ


No masters or kings when the ritual begins
ไม่มีเจ้านาย ไม่มีกษัตริย์ เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้น
There is no sweeter innocence than our gentle sin
ไม่มีความบริสุทธิ์ใดจะหอมหวานไปกว่าบาปของเรา
In the madness and soil of that sad earthly scene
ท่ามกลางความบ้าคลั่ง และการแปดเปื้อนของเหตุการณ์ที่น่าเศร้าบนโลกนี้
Only then I am human
จนกว่าฉันจะเป็นมนุษย์
Only then I am clean
แล้วฉันจะไร้ซึ่งมลทิน


Oh, oh Amen, Amen, Amen
เอเมน เอเมน เอเมน


Take me to church
พาฉันไปโบสถ์ที
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
Offer me that deathless death
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
Good God, let me give you my life
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ
Take me to church
พาฉันไปโบสถ์ที
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
Offer me that deathless death
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
Good God, let me give you my life
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ

Eng

My lover’s got humor
She’s the giggle at a funeral
Knows everybody’s disapproval
I should’ve worshipped her sooner
If the heavens ever did speak
She’s the last true mouthpiece
Every Sunday’s getting more bleak
A fresh poison each week
We were born sick
You heard them say it
My church offers no absolutes
She tells me “Worship in the bedroom”
The only Heaven I’ll be sent to
Is when I’m alone with you
I was born sick, but I love it
Command me to be well
Aaa, Amen, Amen, Amen

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

If I’m a pagan of the good times
My lover’s the sunlight
To keep the goddess on my side
She demands a sacrifice
Drain the whole sea
Get something shiny
Something meaty for the main course
That’s a fine-looking high horse
What you got in the stable?
We’ve a lot of starving faithful
That looks tasty
That looks plenty
This is hungry work

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

No masters or kings when the ritual begins
There is no sweeter innocence than our gentle sin
In the madness and soil of that sad earthly scene
Only then I am human
Only then I am clean

Oh, oh Amen, Amen, Amen

Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life
Take me to church
I’ll worship like a dog at the shrine of your lies
I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife
Offer me that deathless death
Good God, let me give you my life

Thai

แฟนของฉันเป็นคนตลก
เธอหัวเราะออกมาในงานศพ
รู้เลยว่าทุกคนต่างไม่พอใจ
ฉันควรจะดูแลเธอให้เร็วกว่านี้
หากว่าสวรรค์พูดได้
เธอคงเป็นคนสุดท้ายที่สวรรค์จะพูดถึง
ทุกวันอาทิตย์มีแต่ความโดดเดี่ยว
เจอเรื่องร้ายใหม่ๆ ในทุกสัปดาห์
เราเกิดเราพร้อมกับบาป
คุณก็ได้ยินที่พวกเขาพูดกัน
โบสถ์ที่ฉันไปไม่มีการล้างบาป
เธอบอกฉันว่า เอากันอยู่ในห้องเถอะ
สวรรค์แห่งเดียวที่ฉันจะมีได้
คือเมื่อฉันได้อยู่กับคุณเพียงลำหัง
ฉันเกิดมาพร้อมกับบาป แต่ฉันน้อมรับมันนะ
บังคับให้ฉันสารภาพบาปสิ
เอเมน เอเมน เอเมน

พาฉันไปโบสถ์ที
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ
พาฉันไปโบสถ์ที
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ

หากว่าฉันเป็นพวกนอกรีตที่ใช้ชีวิตสวนทางกับความดี
เธอคือหนทางแห่งความสว่าง
คอยนำพาพระเจ้าให้อยู่เคียงข้างฉัน
เธอต้องการเครื่องสังเวย
มาเติมเต็มความอยากที่ไม่หมดสิ้น
อยากได้ทรัพย์สมบัติของมีค่า
เลือดเนื้อแลกกับชีวิต
นั่นเป็นความหยิ่งยโส
คุณได้อะไรจากความเย่อหยิ่งนั้น
เราต่างโหยหาความศรัทธา
มันดูน่าลิ้มลอง
มันมีมากมายมหาศาล
นี่คือผลจากความโลภของมนุษย์

พาฉันไปโบสถ์ที
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ
พาฉันไปโบสถ์ที
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ

ไม่มีเจ้านาย ไม่มีกษัตริย์ เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้น
ไม่มีความบริสุทธิ์ใดจะหอมหวานไปกว่าบาปของเรา
ท่ามกลางความบ้าคลั่ง และการแปดเปื้อนของเหตุการณ์ที่น่าเศร้าบนโลกนี้
จนกว่าฉันจะเป็นมนุษย์
แล้วฉันจะไร้ซึ่งมลทิน

เอเมน เอเมน เอเมน

พาฉันไปโบสถ์ที
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ
พาฉันไปโบสถ์ที
ฉันจะซื่อสัตย์เหมือนกับหมา เชื่อฟังทุกคำโกหกของคุณ
ฉันจะสารภาพบาปของฉัน และคุณลงโทษฉันได้เลย
ให้ฉันได้มีชิวิตหลังความตายอันเป็นนิรันดร์
พระเจ้า ให้ฉันได้มอบชีวิตให้กับท่านเถอะ

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 6 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย