LYRIC

Eng - Thai

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
มีผู้หญิงคนหนึ่ง เธอมั่นใจว่าสิ่งที่มีความเเวววาวนั้นล้วนคือทอง
And she’s buying a stairway to Heaven
และเธอกำลังซื้อหนทางไปสู่สวรรค์
When she gets there she knows, if the stores are all closed
เมื่อเธอไปถึงที่นั่น เธอก็พบว่าร้านเหล่านั้นปิดไปหมดเเล้ว
With a word she can get what she came for
เธอมีคำถามเกิดขึ้นมา เธอมาที่นี่้เพื่ออะไร
Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to Heaven
เธอกำลังซื้อหนทางไปสู่สวรรค์
There’s a sign on the wall, but she wants to be sure
บนกำแพงมีป้ายแปะไว้อยู่ แต่เธอก็อยากเช็คให้แน่ใจ
‘Cause you know sometimes words have two meanings
เพราะเธอรู้ดีว่า ในบางครั้ง คำบางคำก็มีสองความหมาย
In a tree by the brook, there’s a songbird who sings
บนต้นไม่ริมลำธาร มีนกตัวหนึ่งกำลังร้องเพลง
Sometimes all of our thoughts are misgiven
บางครั้งความคิดของคนเราก็ผิดไปหมด


Ooh, it makes me wonder
มันทำให้ฉันสงสัย
Ooh, makes me wonder
ทำให้ฉันประหลาดใจ


There’s a feeling I get when I look to the west
เมื่อฉันมองไปทางทิศตะวันตก ฉันมีความรู้สึกว่า
And my spirit is crying for leaving
จิตวิญญาณของฉันร้องขออยากจะมีชีวิตอยู่
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
ในความคิดของฉัน ฉันมองเห็นควันเป็นวงๆ ลอดผ่านต้นไม้
And the voices of those who stand looking
และเสียงของเหล่าบรรดาที่จ้องมองฉันอยู่


Ooh, it makes me wonder
มันทำให้ฉันสงสัย
Ooh, really makes me wonder
ทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆ


And it’s whispered that soon if we all call the tune
มันกระซิบว่าอีกไม่นาน หากเราทุกคนร้องเรียกหาท่วงทำนอง
Then the piper will lead us to reason
แล้วนักเป่าปี่จะนำเราไปสู่เหตุผล
And a new day will dawn for those who stand long
วันใหม่จะมาถึงสำหรับผู้ที่อยู่ยืนยง
And the forests will echo with laughter
และผืนป่าจะก้องกังวานไปด้วยเสียงหัวเราะ


Oh-oh-oh-oh-woahhh
โอ้… โว้ว


If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed, now
อย่าได้ตกใจไป หากรั้วพุ่มไม้ของคุณมันสั่นไหว
It’s just a spring clean for the May queen
มันเเค่ฤดูใบไม้ผลิที่กำลังผ่านไปเพื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
ใช่ มีสองทางให้คุณเลือกไป แต่ในระยะยาว
There’s still time to change the road you’re on
ยังพอมีเวลาให้คุณได้เปลี่ยนเส้นทางอยู่


And it makes me wonder
และมันทำให้ฉันประหลาดใจ
Ohh, woah
โอ้ โว้ว


Your head is humming and it won’t go, in case you don’t know
ความคิดคุณกำลังสับสน และคุณไม่อาจปล่อยวางจากมันได้ ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
The piper’s calling you to join him
นักเป่ากำลังเรียกคุณให้มาร่วมวงกับเขา
Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know
ที่รัก คุณได้ยินเสียงลมพัดมั้ย และรู้หรือยังว่า
Your stairway lies on the whispering wind?
บันไดของคุณมาจากเสียงลมกระซิบ


And as we wind on down the road
และเมื่อเราเดินคดเคี้ยวไปตามถนน
Our shadows taller than our soul
เงาของเราจะสูงกว่าจิตวิญญาณของเรา
There walks a lady we all know
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้จักเดินมา
Who shines white light and wants to show
เธอผู้ซึ่งส่องสว่างเฉิดฉายและต้องการบอกให้รู้ว่า
How everything still turns to gold
ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเปลี่ยนเป็นทองได้อย่างไร
And if you listen very hard
และหากคุณตั้งใจฟังให้ดีๆ
The tune will come to you at last
ท่วงทำนองจะมาหาคุณในที่สุด
When all are one and one is all
เมื่อทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว และหนึ่งเดียวคือทั้งหมด
To be a rock and not to roll
เพื่อความแข็งเเกร่งและไม่อ่อนแอ


And she’s buying a stairway to Heaven
และเธอกำลังซื้อหนทางไปสู่สวรรค์

Eng

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold
And she’s buying a stairway to Heaven
When she gets there she knows, if the stores are all closed
With a word she can get what she came for
Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to Heaven
There’s a sign on the wall, but she wants to be sure
‘Cause you know sometimes words have two meanings
In a tree by the brook, there’s a songbird who sings
Sometimes all of our thoughts are misgiven

Ooh, it makes me wonder
Ooh, makes me wonder

There’s a feeling I get when I look to the west
And my spirit is crying for leaving
In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees
And the voices of those who stand looking

Ooh, it makes me wonder
Ooh, really makes me wonder

And it’s whispered that soon if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason
And a new day will dawn for those who stand long
And the forests will echo with laughter

Oh-oh-oh-oh-woahhh

If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed, now
It’s just a spring clean for the May queen
Yes, there are two paths you can go by, but in the long run
There’s still time to change the road you’re on

And it makes me wonder
Ohh, woah

Your head is humming and it won’t go, in case you don’t know
The piper’s calling you to join him
Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know
Your stairway lies on the whispering wind?

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How everything still turns to gold
And if you listen very hard
The tune will come to you at last
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll

And she’s buying a stairway to Heaven

Thai

มีผู้หญิงคนหนึ่ง เธอมั่นใจว่าสิ่งที่มีความเเวววาวนั้นล้วนคือทอง
และเธอกำลังซื้อหนทางไปสู่สวรรค์
เมื่อเธอไปถึงที่นั่น เธอก็พบว่าร้านเหล่านั้นปิดไปหมดเเล้ว
เธอมีคำถามเกิดขึ้นมา เธอมาที่นี่้เพื่ออะไร
เธอกำลังซื้อหนทางไปสู่สวรรค์
บนกำแพงมีป้ายแปะไว้อยู่ แต่เธอก็อยากเช็คให้แน่ใจ
เพราะเธอรู้ดีว่า ในบางครั้ง คำบางคำก็มีสองความหมาย
บนต้นไม่ริมลำธาร มีนกตัวหนึ่งกำลังร้องเพลง
บางครั้งความคิดของคนเราก็ผิดไปหมด

มันทำให้ฉันสงสัย
ทำให้ฉันประหลาดใจ

เมื่อฉันมองไปทางทิศตะวันตก ฉันมีความรู้สึกว่า
จิตวิญญาณของฉันร้องขออยากจะมีชีวิตอยู่
ในความคิดของฉัน ฉันมองเห็นควันเป็นวงๆ ลอดผ่านต้นไม้
และเสียงของเหล่าบรรดาที่จ้องมองฉันอยู่

มันทำให้ฉันสงสัย
ทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆ

มันกระซิบว่าอีกไม่นาน หากเราทุกคนร้องเรียกหาท่วงทำนอง
แล้วนักเป่าปี่จะนำเราไปสู่เหตุผล
วันใหม่จะมาถึงสำหรับผู้ที่อยู่ยืนยง
และผืนป่าจะก้องกังวานไปด้วยเสียงหัวเราะ

โอ้… โว้ว

อย่าได้ตกใจไป หากรั้วพุ่มไม้ของคุณมันสั่นไหว
มันเเค่ฤดูใบไม้ผลิที่กำลังผ่านไปเพื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคม
ใช่ มีสองทางให้คุณเลือกไป แต่ในระยะยาว
ยังพอมีเวลาให้คุณได้เปลี่ยนเส้นทางอยู่

และมันทำให้ฉันประหลาดใจ
โอ้ โว้ว

ความคิดคุณกำลังสับสน และคุณไม่อาจปล่อยวางจากมันได้ ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร
นักเป่ากำลังเรียกคุณให้มาร่วมวงกับเขา
ที่รัก คุณได้ยินเสียงลมพัดมั้ย และรู้หรือยังว่า
บันไดของคุณมาจากเสียงลมกระซิบ

และเมื่อเราเดินคดเคี้ยวไปตามถนน
เงาของเราจะสูงกว่าจิตวิญญาณของเรา
มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้จักเดินมา
เธอผู้ซึ่งส่องสว่างเฉิดฉายและต้องการบอกให้รู้ว่า
ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเปลี่ยนเป็นทองได้อย่างไร
และหากคุณตั้งใจฟังให้ดีๆ
ท่วงทำนองจะมาหาคุณในที่สุด
เมื่อทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียว และหนึ่งเดียวคือทั้งหมด
เพื่อความแข็งเเกร่งและไม่อ่อนแอ

และเธอกำลังซื้อหนทางไปสู่สวรรค์

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.8 คะแนน, จำนวนคนโหวต 4 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย