LYRIC

Eng - Thai

Once, I was seven years old, my mama told me
ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 7 ขวบ แม่บอกกับฉันว่า
Go make yourself some friends, or you’ll be lonely
“ออกไปหาเพื่อนซะบ้าง ไม่งั้นแกจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”
Once, I was seven years old
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 7 ขวบ


It was a big, big world, but we thought we were bigger
มันช่างเป็นโลกที่กว้างใหญ่ แต่เราคิดว่าเราใหญ่กว่า
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
มันผลักดันให้เราพุ่งไปถึงขีดจำกัด เราจึงเรียนรู้ได้เร็ว
By eleven, smoking herb and drinking burning liquor
เมื่ออายุ 11 ปี ฉันดูดกัญชาและดื่มเหล้า
Never rich, so we were out to make that steady figure
ไม่ได้เกิดมารวย เราก็เลยออกไปหาเงินเพื่อสร้างชีวิตให้มั่นคง


Once, I was eleven years old, my daddy told me
ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 11 ปี พ่อบอกกับฉันว่า
Go get yourself a wife, or you’ll be lonely
“ออกไปหาเมียซะ ไม่งั้นแกจะต้องอยู่อย่างคนเหงา”
Once, I was eleven years old
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 11 ปี


I always had that dream like my daddy before me
ฉันเคยมีความฝัน อย่างที่พ่อฉันเคยมีมาก่อน
So I started writing songs, I started writing stories
ฉันจึงเริ่มหัดแต่งเพลง เริ่มหัดเขียนเรื่องราวต่างๆ
Something about that glory just always seemed to bore me
เรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับความสำเร็จมันมักจะทำให้ฉันเบื่อหน่าย
‘Cause only those I really love will ever really know me
เพราะคนที่ฉันรักจริงๆ เท่านั้นที่จะรู้จักฉันตัวตนฉันจริงๆ


Once, I was twenty years old, my story got told
ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 20 ปี เรื่องราวของฉันได้ถูกเล่าขาน
Before the morning sun, when life was lonely
ก่อนแสงแดดในยามเช้า เมื่อชีวิตมันโครตจะเหงา
Once, I was twenty years old
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 20 ปี


I only see my goals, I don’t believe in failure
ฉันมองแต่เป้าหมาย ฉันไม่เชื่อในความล้มเหลว
‘Cause I know the smallest voices, they can make it major
เพราะฉันรู้ว่าเเม้เเต่เสียงเล็กๆ มันก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญได้
I got my boys with me, at least those in favor
ฉันพาลูกน้องไปด้วยตลอด อย่างน้อยพวกเขาก็คอยช่วยเหลือ
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later
และถ้าเราไม่ได้เจอกันก่อนที่ฉันจะไป ก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในภายหลัง


Once, I was twenty years old, my story got told
ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 20 ปี เรื่องราวของฉันได้ถูกเล่าขาน
I was writing ’bout everything I saw before me
ฉันเขียนทุกเรื่องราวที่เคยเจอมา
Once, I was twenty years old
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 20 ปี


Soon, we’ll be thirty years old, our songs have been sold
อีกไม่นาน เราจะอายุ 30 ปี เพลงของเราก็ถูกขายไป
We’ve traveled around the world and we’re still roaming
เราเดินทางไปทั่วโลก และเราก็ยังคงเดินทางต่อไป
Soon, we’ll be thirty years old
อีกไม่นาน เราจะอายุ 30 ปี


I’m still learning about life, my woman brought children for me
ฉันยังคงเรียนรู้การใช้ชีวิต เมียฉันจะคลอดเด็กๆ มาให้
So I can sing them all my songs, and I can tell them stories
ฉันจึงร้องเพลงทุกเพลงของฉัน และเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟัง
Most of my boys are with me, some are still out seeking glory
ลูกชายส่วนใหญ่ยังอยู่กับฉัน บ้างก็ออกไปหาความสำเร็จ
And some I had to leave behind, my brother, I’m still sorry
และบางคนฉันก็ต้องทิ้งไว้ข้างหลัง พี่น้องของฉัน ฉัยเสียใจจริงๆ


Soon, I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปี พ่อฉันจากไปตอน 61 ปี
Remember life and then your life becomes a better one
จดจำช่วงเวลาชีวิตเอาไว้ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น
I made a man so happy when I wrote a letter once
ฉันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมีความสุขมากๆ เมื่อฉันเขียนจดหมายถึงเขาเพียงครั้งเดียว
I hope my children come and visit once or twice a month
ฉันหวังว่าลูกๆ ของฉันจะมาเยี่ยมเดือนละครั้งหรือสองครั้ง


Soon, I’ll be sixty years old, will I think the world is cold?
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปี ฉันจะคิดว่าโลกนี้มันเย็นชามั้ย
Or will I have a lot of children who can warm me?
หรือฉันจะมีลูกมากๆ เพื่อที่จะทำให้ฉันอบอุ่นได้
Soon, I’ll be sixty years old
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปีแล้ว
Soon, I’ll be sixty years old, will I think the world is cold?
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปี ฉันจะคิดว่าโลกนี้มันเย็นชามั้ย
Or will I have a lot of children who can hold me?
หรือฉันจะมีลูกมากๆ เพื่อที่จะโอบกอดฉันได้
Soon, I’ll be sixty years old
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปีแล้ว


Once, I was seven years old, my mama told me
ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 7 ขวบ แม่บอกกับฉันว่า
Go make yourself some friends, or you’ll be lonely
“ออกไปหาเพื่อนซะบ้าง ไม่งั้นแกจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”
Once I was seven years old
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 7 ขวบ
Once I was seven years old
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 7 ขวบ

Eng

Once, I was seven years old, my mama told me
Go make yourself some friends, or you’ll be lonely
Once, I was seven years old

It was a big, big world, but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
By eleven, smoking herb and drinking burning liquor
Never rich, so we were out to make that steady figure

Once, I was eleven years old, my daddy told me
Go get yourself a wife, or you’ll be lonely
Once, I was eleven years old

I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about that glory just always seemed to bore me
‘Cause only those I really love will ever really know me

Once, I was twenty years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely
Once, I was twenty years old

I only see my goals, I don’t believe in failure
‘Cause I know the smallest voices, they can make it major
I got my boys with me, at least those in favor
And if we don’t meet before I leave, I hope I’ll see you later

Once, I was twenty years old, my story got told
I was writing ’bout everything I saw before me
Once, I was twenty years old

Soon, we’ll be thirty years old, our songs have been sold
We’ve traveled around the world and we’re still roaming
Soon, we’ll be thirty years old

I’m still learning about life, my woman brought children for me
So I can sing them all my songs, and I can tell them stories
Most of my boys are with me, some are still out seeking glory
And some I had to leave behind, my brother, I’m still sorry

Soon, I’ll be sixty years old, my daddy got sixty-one
Remember life and then your life becomes a better one
I made a man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit once or twice a month

Soon, I’ll be sixty years old, will I think the world is cold?
Or will I have a lot of children who can warm me?
Soon, I’ll be sixty years old
Soon, I’ll be sixty years old, will I think the world is cold?
Or will I have a lot of children who can hold me?
Soon, I’ll be sixty years old

Once, I was seven years old, my mama told me
Go make yourself some friends, or you’ll be lonely
Once I was seven years old
Once I was seven years old

Thai

ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 7 ขวบ แม่บอกกับฉันว่า
“ออกไปหาเพื่อนซะบ้าง ไม่งั้นแกจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 7 ขวบ

มันช่างเป็นโลกที่กว้างใหญ่ แต่เราคิดว่าเราใหญ่กว่า
มันผลักดันให้เราพุ่งไปถึงขีดจำกัด เราจึงเรียนรู้ได้เร็ว
เมื่ออายุ 11 ปี ฉันดูดกัญชาและดื่มเหล้า
ไม่ได้เกิดมารวย เราก็เลยออกไปหาเงินเพื่อสร้างชีวิตให้มั่นคง

ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 11 ปี พ่อบอกกับฉันว่า
“ออกไปหาเมียซะ ไม่งั้นแกจะต้องอยู่อย่างคนเหงา”
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 11 ปี

ฉันเคยมีความฝัน อย่างที่พ่อฉันเคยมีมาก่อน
ฉันจึงเริ่มหัดแต่งเพลง เริ่มหัดเขียนเรื่องราวต่างๆ
เรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับความสำเร็จมันมักจะทำให้ฉันเบื่อหน่าย
เพราะคนที่ฉันรักจริงๆ เท่านั้นที่จะรู้จักฉันตัวตนฉันจริงๆ

ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 20 ปี เรื่องราวของฉันได้ถูกเล่าขาน
ก่อนแสงแดดในยามเช้า เมื่อชีวิตมันโครตจะเหงา
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 20 ปี

ฉันมองแต่เป้าหมาย ฉันไม่เชื่อในความล้มเหลว
เพราะฉันรู้ว่าเเม้เเต่เสียงเล็กๆ มันก็ทำให้เห็นถึงความสำคัญได้
ฉันพาลูกน้องไปด้วยตลอด อย่างน้อยพวกเขาก็คอยช่วยเหลือ
และถ้าเราไม่ได้เจอกันก่อนที่ฉันจะไป ก็หวังว่าจะได้พบกันใหม่ในภายหลัง

ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 20 ปี เรื่องราวของฉันได้ถูกเล่าขาน
ฉันเขียนทุกเรื่องราวที่เคยเจอมา
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 20 ปี

อีกไม่นาน เราจะอายุ 30 ปี เพลงของเราก็ถูกขายไป
เราเดินทางไปทั่วโลก และเราก็ยังคงเดินทางต่อไป
อีกไม่นาน เราจะอายุ 30 ปี

ฉันยังคงเรียนรู้การใช้ชีวิต เมียฉันจะคลอดเด็กๆ มาให้
ฉันจึงร้องเพลงทุกเพลงของฉัน และเล่าเรื่องราวให้พวกเขาฟัง
ลูกชายส่วนใหญ่ยังอยู่กับฉัน บ้างก็ออกไปหาความสำเร็จ
และบางคนฉันก็ต้องทิ้งไว้ข้างหลัง พี่น้องของฉัน ฉัยเสียใจจริงๆ

อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปี พ่อฉันจากไปตอน 61 ปี
จดจำช่วงเวลาชีวิตเอาไว้ แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น
ฉันทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมีความสุขมากๆ เมื่อฉันเขียนจดหมายถึงเขาเพียงครั้งเดียว
ฉันหวังว่าลูกๆ ของฉันจะมาเยี่ยมเดือนละครั้งหรือสองครั้ง

อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปี ฉันจะคิดว่าโลกนี้มันเย็นชามั้ย
หรือฉันจะมีลูกมากๆ เพื่อที่จะทำให้ฉันอบอุ่นได้
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปีแล้ว
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปี ฉันจะคิดว่าโลกนี้มันเย็นชามั้ย
หรือฉันจะมีลูกมากๆ เพื่อที่จะโอบกอดฉันได้
อีกไม่นาน ฉันจะอายุ 60 ปีแล้ว

ครั้งหนึ่งตอนฉันอายุ 7 ขวบ แม่บอกกับฉันว่า
“ออกไปหาเพื่อนซะบ้าง ไม่งั้นแกจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว”
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 7 ขวบ
ครั้งหนึ่งเมื่อตอนฉันอายุ 7 ขวบ

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 10 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย