LYRIC

Eng - Thai

Far away
ไกลแสนไกล
This ship has taken me far away
เรือลำนี้เเเล่นพาฉันไปไกล
Far away from the memories
ห่างไกลออกไปจากความทรงจำ
Of the people who care if I live or die
จากคนที่คอยห่วงว่าฉันจะอยู่หรือตาย


Starlight
แสงของดวงดาว
I will be chasing a starlight
ฉันยังคงไล่ตามเเสงของดวงดาว
Until the end of my life
ไปจนกว่าชีวิตของฉันจะสิ้นลง
I don’t know if it’s worth it anymore
ฉันไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า


Hold you in my arms
กอดคุณไว้ในอ้อมเเขน
I just wanted to hold
ฉันเเค่อยากจะกอด
You in my arms
คุณไว้ในอ้อมเเขนของฉัน


My life
ชีวิตของฉัน
You electrify my life
คุณจุดประกายให้ชีวิตของฉัน
Let’s conspire to ignite
มาช่วยกันจุดประกาย
All the souls that would die just to feel alive
ให้เหล่าดวงใจที่ใกล้ตายได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง


I’ll never let you go
ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกเเล้ว
If you promise not to fade away
ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่หายไปไหน
Never fade away
จะไม่หายไปไหน


Our hopes and expectations
ความหวังและความคาดหวังของเรา
Black holes and revelations
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ
Our hopes and expectations
ความหวังและความคาดหวังของเรา
Black holes and revelations
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ


Hold you in my arms
กอดคุณไว้ในอ้อมเเขน
I just wanted to hold
ฉันเเค่อยากจะกอด
You in my arms
คุณไว้ในอ้อมเเขนของฉัน


Far away
ไกลแสนไกล
This ship has taken me far away
เรือลำนี้เเเล่นพาฉันไปไกล
Far away from the memories
ห่างไกลออกไปจากความทรงจำ
Of the people who care if I live or die
จากคนที่คอยห่วงว่าฉันจะอยู่หรือตาย


I’ll never let you go
ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกเเล้ว
If you promise not to fade away
ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่หายไปไหน
Never fade away
จะไม่หายไปไหน


Our hopes and expectations
ความหวังและความคาดหวังของเรา
Black holes and revelations, yeah
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ
Our hopes and expectations
ความหวังและความคาดหวังของเรา
Black holes and revelations
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ


Hold you in my arms
กอดคุณไว้ในอ้อมเเขน
I just wanted to hold
ฉันเเค่อยากจะกอด
You in my arms
คุณไว้ในอ้อมเเขนของฉัน


I just wanted to hold
ฉันเเค่อยากจะกอด

Eng

Far away
This ship has taken me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die

Starlight
I will be chasing a starlight
Until the end of my life
I don’t know if it’s worth it anymore

Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms

My life
You electrify my life
Let’s conspire to ignite
All the souls that would die just to feel alive

I’ll never let you go
If you promise not to fade away
Never fade away

Our hopes and expectations
Black holes and revelations
Our hopes and expectations
Black holes and revelations

Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms

Far away
This ship has taken me far away
Far away from the memories
Of the people who care if I live or die

I’ll never let you go
If you promise not to fade away
Never fade away

Our hopes and expectations
Black holes and revelations, yeah
Our hopes and expectations
Black holes and revelations

Hold you in my arms
I just wanted to hold
You in my arms

I just wanted to hold

Thai

ไกลแสนไกล
เรือลำนี้เเเล่นพาฉันไปไกล
ห่างไกลออกไปจากความทรงจำ
จากคนที่คอยห่วงว่าฉันจะอยู่หรือตาย

แสงของดวงดาว
ฉันยังคงไล่ตามเเสงของดวงดาว
ไปจนกว่าชีวิตของฉันจะสิ้นลง
ฉันไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่า

กอดคุณไว้ในอ้อมเเขน
ฉันเเค่อยากจะกอด
คุณไว้ในอ้อมเเขนของฉัน

ชีวิตของฉัน
คุณจุดประกายให้ชีวิตของฉัน
มาช่วยกันจุดประกาย
ให้เหล่าดวงใจที่ใกล้ตายได้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกเเล้ว
ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่หายไปไหน
จะไม่หายไปไหน

ความหวังและความคาดหวังของเรา
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ
ความหวังและความคาดหวังของเรา
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ

กอดคุณไว้ในอ้อมเเขน
ฉันเเค่อยากจะกอด
คุณไว้ในอ้อมเเขนของฉัน

ไกลแสนไกล
เรือลำนี้เเเล่นพาฉันไปไกล
ห่างไกลออกไปจากความทรงจำ
จากคนที่คอยห่วงว่าฉันจะอยู่หรือตาย

ฉันจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกเเล้ว
ถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่หายไปไหน
จะไม่หายไปไหน

ความหวังและความคาดหวังของเรา
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ
ความหวังและความคาดหวังของเรา
ถูกกลืนกินและรอการเปิดเผยใจ

กอดคุณไว้ในอ้อมเเขน
ฉันเเค่อยากจะกอด
คุณไว้ในอ้อมเเขนของฉัน

ฉันเเค่อยากจะกอด

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 4 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย