LYRIC

Eng - Thai

I love him, I love him, I love him
ฉันรักเขา
And where He goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
เขาจะไปไหนฉันก็จะตามเขาไป

I will follow him
ฉันจะอยู่กับเขา
Follow him, wherever he may go
ไม่ว่าเขาจะไปไหนฉันก็จะคอยตามเขา
There isn’t an ocean too deep
ไม่มีมหาสมุทรใดที่จะลึกเกินไป
A mountain so high it can keep me away
หรือภูเขาสูงลูกไหนจะมาขวางทางฉันได้

I must follow him
ฉันต้องอยู่กับเขา
Ever since he touched my hand I knew
ตั้งแต่ที่เขาจับมือฉัน ฉันก็รู้เลยว่า
That near him I always must be
ฉันต้องอยู่ใกล้เขาเสมอ
And nothing can keep him from me
และจะไม่มีอะไรมาพรากเขาไปจากฉันได้
He is my destiny
เขาคือพรหมลิขิตของฉัน

I love him, I love him, I love him
ฉันรักเขา
And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
He’ll always be my true love, my true love, my true love
เขาจะเป็นรักแท้ของฉันเสมอ
From now until forever, forever, forever
จากนี้ตลอดไป

I will follow him
ฉันจะอยู่กับเขา
Follow him, wherever he may go
ไม่ว่าเขาจะไปไหนฉันก็จะคอยตามเขา
There isn’t an ocean too deep
ไม่มีมหาสมุทรใดที่จะลึกเกินไป
A mountain so high it can keep, keep me away
หรือภูเขาสูงลูกไหนจะมาคอยกีดกันฉัน
Away from my love
กีดกันความรักของฉันได้

I love him, I love him, I love him
ฉันรักเขา
And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
He’ll always be my true love, my true love, my true love
เขาจะเป็นรักแท้ของฉันเสมอ
From now until forever, forever, forever
จากนี้ตลอดไป

I will follow him
ฉันจะอยู่กับเขา
Follow him, wherever he may go
ไม่ว่าเขาจะไปไหนฉันก็จะคอยตามเขา
There isn’t an ocean too deep
ไม่มีมหาสมุทรใดที่จะลึกเกินไป
A mountain so high it can keep, keep me away
หรือภูเขาสูงลูกไหนจะมาคอยกีดกันฉัน
Away from my love
กีดกันความรักของฉันได้

And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
I know I’ll always love him, I love him, I love him
ฉันรู้ว่าฉันจะรักเขาเสมอ
And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
I know I’ll always love him, I love him, I love him
ฉันรู้ว่าฉันจะรักเขาเสมอ

Eng

I love him, I love him, I love him
And where He goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow

I will follow him
Follow him, wherever he may go
There isn’t an ocean too deep
A mountain so high it can keep me away

I must follow him
Ever since he touched my hand I knew
That near him I always must be
And nothing can keep him from me
He is my destiny

I love him, I love him, I love him
And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
He’ll always be my true love, my true love, my true love
From now until forever, forever, forever

I will follow him
Follow him, wherever he may go
There isn’t an ocean too deep
A mountain so high it can keep, keep me away
Away from my love

I love him, I love him, I love him
And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
He’ll always be my true love, my true love, my true love
From now until forever, forever, forever

I will follow him
Follow him, wherever he may go
There isn’t an ocean too deep
A mountain so high it can keep, keep me away
Away from my love

And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
I know I’ll always love him, I love him, I love him
And where he goes I’ll follow, I’ll follow, I’ll follow
I know I’ll always love him, I love him, I love him

Thai

ฉันรักเขา
เขาจะไปไหนฉันก็จะตามเขาไป

ฉันจะอยู่กับเขา
ไม่ว่าเขาจะไปไหนฉันก็จะคอยตามเขา
ไม่มีมหาสมุทรใดที่จะลึกเกินไป
หรือภูเขาสูงลูกไหนจะมาขวางทางฉันได้

ฉันต้องอยู่กับเขา
ตั้งแต่ที่เขาจับมือฉัน ฉันก็รู้เลยว่า
ฉันต้องอยู่ใกล้เขาเสมอ
และจะไม่มีอะไรมาพรากเขาไปจากฉันได้
เขาคือพรหมลิขิตของฉัน

ฉันรักเขา
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
เขาจะเป็นรักแท้ของฉันเสมอ
จากนี้ตลอดไป

ฉันจะอยู่กับเขา
ไม่ว่าเขาจะไปไหนฉันก็จะคอยตามเขา
ไม่มีมหาสมุทรใดที่จะลึกเกินไป
หรือภูเขาสูงลูกไหนจะมาคอยกีดกันฉัน
กีดกันความรักของฉันได้

ฉันรักเขา
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
เขาจะเป็นรักแท้ของฉันเสมอ
จากนี้ตลอดไป

ฉันจะอยู่กับเขา
ไม่ว่าเขาจะไปไหนฉันก็จะคอยตามเขา
ไม่มีมหาสมุทรใดที่จะลึกเกินไป
หรือภูเขาสูงลูกไหนจะมาคอยกีดกันฉัน
กีดกันความรักของฉันได้

เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
ฉันรู้ว่าฉันจะรักเขาเสมอ
เขาไปที่ไหน ฉันก็จะตามเขาไป
ฉันรู้ว่าฉันจะรักเขาเสมอ

แปลเพลง I Will Follow You – Ricky Nelson

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 4 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย