LYRIC

Eng - Thai

There is freedom within, there is freedom without
มีความเป็นอิสระ และไม่มีความเป็นอิสระ
Try to catch the deluge in a paper cup
พยายามสะสมปัญหามากมายเอาไว้เกินตัว
There’s a battle ahead, many battles are lost
มีสงครามอยู่ข้างหน้า มีอีกมากมายที่ต้องสูญเสีย
But you’ll never reach the end of the road
แต่คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง
While you’re traveling with me
ระหว่างที่คุณใช้ชีวิตร่วมทางกับฉัน

Hey now, hey now, don’t dream it’s over
ในตอนนี้ เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
Hey now, hey now, when the world comes in
หากวันนั้นมาถึงจริง
They come, they come to build a wall between us
มันจะสร้างกำแพงคั่นกลางระหว่างเรา
We know they won’t win
เราต่างก็รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก

Now I’m towing my car, there’s a hole in the roof
ตอนนี้ฉันกำลังลากรถที่มีรูทะลุอยู่บนหลังคา
My possessions are causing me suspicion, but there’s no proof
มีทรัพย์สินอีกหลายอย่างที่ฉันยังสงสัย แต่ฉันไม่มีหลักฐานเอาผิด
In the paper today, tales of war and of waste
ในหนังสือพิมพ์วันนี้มีเเต่ข่าวสงคราม และความสูญเสีย
But you turn right over to the TV page
แต่คุณกลับสนใจดูเแต่รายการทีวี

Hey now, hey now, don’t dream it’s over
ในตอนนี้ เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
Hey now, hey now, when the world comes in
หากวันนั้นมาถึงจริง
They come, they come to build a wall between us
มันจะสร้างกำแพงคั่นกลางระหว่างเรา
We know they won’t win
เราต่างก็รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก

Now I’m walking again to the beat of a drum
ตอนนี้ฉันพยายามจะก้าวเข้าหาคุณอีกครั้งด้วยความตั้งใจ
And I’m counting the steps to the door of your heart
และนับทุกย่างก้าวที่เดินไปสู่หัวใจของคุณ
Only shadows ahead, barely clearing the roof
แต่กลับมีเพียงเงาตัวเองอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่า
Get to know the feeling of liberation and relief
มันทำให้ฉันรู้สึกถึงความอิสระ และควรปล่อยวางเรื่องคุณไปดีกว่า

Hey now, hey now, don’t dream it’s over
ในตอนนี้ เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
Hey now, hey now, when the world comes in
หากวันนั้นมาถึงจริง
They come, they come to build a wall between us
มันจะสร้างกำแพงคั่นกลางระหว่างเรา
We know they won’t win
เราต่างก็รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก
Hey now, hey now, don’t dream it’s over
เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
Hey now, hey now, when the world comes in
หากวันนั้นมาถึงจริง
Hey now, hey now, don’t dream it’s over
เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
Hey now, hey now, when the world comes in
หากวันนั้นมาถึงจริง
Hey now, hey now, don’t dream it’s over
เรื่องของเรามันยังไม่จบ
Hey now, hey now, when the world comes in
หากวันนั้นมาถึงจริง

Eng

There is freedom within, there is freedom without
Try to catch the deluge in a paper cup
There’s a battle ahead, many battles are lost
But you’ll never reach the end of the road
While you’re traveling with me

Hey now, hey now, don’t dream it’s over
Hey now, hey now, when the world comes in
They come, they come to build a wall between us
We know they won’t win

Now I’m towing my car, there’s a hole in the roof
My possessions are causing me suspicion, but there’s no proof
In the paper today, tales of war and of waste
But you turn right over to the TV page

Hey now, hey now, don’t dream it’s over
Hey now, hey now, when the world comes in
They come, they come to build a wall between us
We know they won’t win

Now I’m walking again to the beat of a drum
And I’m counting the steps to the door of your heart
Only shadows ahead, barely clearing the roof
Get to know the feeling of liberation and relief

Hey now, hey now, don’t dream it’s over
Hey now, hey now, when the world comes in
They come, they come to build a wall between us
We know they won’t win
Hey now, hey now, don’t dream it’s over
Hey now, hey now, when the world comes in
Hey now, hey now, don’t dream it’s over
Hey now, hey now, when the world comes in
Hey now, hey now, don’t dream it’s over
Hey now, hey now, when the world comes in

Thai

มีความเป็นอิสระ และไม่มีความเป็นอิสระ
พยายามสะสมปัญหามากมายเอาไว้เกินตัว
มีสงครามอยู่ข้างหน้า มีอีกมากมายที่ต้องสูญเสีย
แต่คุณจะไม่มีวันรู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง
ระหว่างที่คุณใช้ชีวิตร่วมทางกับฉัน

ในตอนนี้ เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
หากวันนั้นมาถึงจริง
มันจะสร้างกำแพงคั่นกลางระหว่างเรา
เราต่างก็รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก

ตอนนี้ฉันกำลังลากรถที่มีรูทะลุอยู่บนหลังคา
มีทรัพย์สินอีกหลายอย่างที่ฉันยังสงสัย แต่ฉันไม่มีหลักฐานเอาผิด
ในหนังสือพิมพ์วันนี้มีเเต่ข่าวสงคราม และความสูญเสีย
แต่คุณกลับสนใจดูเแต่รายการทีวี

ในตอนนี้ เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
หากวันนั้นมาถึงจริง
มันจะสร้างกำแพงคั่นกลางระหว่างเรา
เราต่างก็รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก

ตอนนี้ฉันพยายามจะก้าวเข้าหาคุณอีกครั้งด้วยความตั้งใจ
และนับทุกย่างก้าวที่เดินไปสู่หัวใจของคุณ
แต่กลับมีเพียงเงาตัวเองอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่า
มันทำให้ฉันรู้สึกถึงความอิสระ และควรปล่อยวางเรื่องคุณไปดีกว่า

ในตอนนี้ เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
หากวันนั้นมาถึงจริง
มันจะสร้างกำแพงคั่นกลางระหว่างเรา
เราต่างก็รู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้หรอก
เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
หากวันนั้นมาถึงจริง
เลิกฝันเถอะว่ามันจบเเล้ว
หากวันนั้นมาถึงจริง
เรื่องของเรามันยังไม่จบ
หากวันนั้นมาถึงจริง

แปลเพลง Don’t Dream It’s Over – Crowded House (Original Version)

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 3 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย