LYRIC

จากที่ได้ลองศึกษาหาความหมายที่ของเพลงนี้จากสื่อนอกมาหลายๆ สำนัก มีการตีความหมายที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก จึงได้หยิบยกความหมายตามที่แปลไว้ด้านล่างนี้มานำเสนอ คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่สมเหตุสมผลมากที่สุดสำหรับเพลงนี้แล้ว หากมีการตีความที่ผิดพลาดต้องขออภัย ณ ที่นี้

เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เดินทางมาแอฟริกาเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายจากโลกสมัยใหม่ และเกิดหลงใหลในทวีปนี้มาก เมื่อแฟนสาวนั่งเครื่องบินมาหา เขาจึงต้องตัดสินใจระหว่างชีวิตที่เขาตามหาในแอฟริกากับความรักที่เขามีต่อแฟนสาว

Eng - Thai

I hear the drums echoing tonight
คืนนี้ฉันได้ยินเสียงกลองดังกึกก้อง (กลองเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าในแอฟริกา)
But she hears only whispers of some quiet conversation
แต่เธอได้ยินแค่เสียงกระซิบของคนที่คุยกันบนเครื่องอย่างเงียบๆ
She’s coming in, 12:30 flight
เธอกำลังจะมาถึงตอนเที่ยงคืนครึ่ง
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
ปีกเครื่องบินอาบด้วยแสงจันทร์สะท้อนแสงของดวงดาวจะนำพาฉันไปสู่ชีวิตที่หลุดพ้น (จากตรงนี้ไปน่าจะเป็นการเล่าเรื่องของเขาระหว่างที่อยู่ในแอฟริกา)
I stopped an old man along the way
ระหว่างทางฉันหยุดอยู่ตรงชายชราคนหนึ่ง (อาจจะหมายถึงชนเผ่าในแอฟริกา)
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
หวังจะได้ยินคำเก่าๆ ที่ถูกลืมไป หรือทำนองเพลงที่มีมาแสนนาน (หมายถึงวัฒนธรรม ประเพนีต่างๆ ที่มีมาแต่โบราณ)
He turned to me as if to say
เขาหันมาเหมือนจะบอกกับฉันว่า
Hurry, boy, it’s waiting there for you
เร็วเข้าพ่อหนุ่ม มันกำลังรอคุณอยู่ (มันในที่นี้หมายถึงชีวิตที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่เขากำลังตามหาอยู่)

It’s gonna take a lot to drag me away from you
มันต้องใช้เวลามากมายถึงจะแยกฉันออกจากคุณได้ (คุณในที่นี่อาจจะหมายถึงแอฟริกาได้เช่นกัน)
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
ต่อให้ใช้คนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้ (บ่งบอกว่าเขารักมาก หลงใหลมาก)
I bless the rains down in Africa
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
Gonna take some time to do the things we never had (Ooh)
คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน (เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในแต่ละวันเปลี่ยนไป ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะชินกับมัน)

The wild dogs cry out in the night
เสียงหมาป่าหอนในตอนกลางคืน (ปรกติหมาป่าจะหอนเพื่อเป็นการสื่อสารกับเพื่อนในฝูงเวลาที่มันพลัดหลงกับฝูง เขาเปรียบตัวเองเหมือนกับหมาป่า เขาปลีกตัวมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียว)
As they grow restless longing for some solitary company
พวกมันกระวนกระวายโหยหาเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในฝูง (ฝูงหมาป่าเปรียบเหมือนชีวิตในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย)
I know that I must do what’s right
ฉันรู้ว่าฉันต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
มั่นใจเหมือนกับที่ภูเขาคิริมันจาโรตั้งสูงตระหง่าน เหมือนกับภูเขาโอลิมปัสอยู่สูงเหนืออุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี (น่าจะสื่อว่ามีความตั้งใจ มีความมั่นใจมากๆ)
I seek to cure what’s deep inside
ฉันพยายามรักษาความรู้สึกที่อยู่ในใจ
Frightened of this thing that I’ve become
หวาดหวั่นกับความรู้สึกที่ฉันกำลังเป็นอยู่ (ผลพวงจากชีวิตก่อนหน้าที่จะมาแอฟริกา)

It’s gonna take a lot to drag me away from you
มันต้องใช้เวลามากมายถึงจะแยกฉันออกจากคุณได้
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
ต่อให้ใช้คนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้
I bless the rains down in Africa
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
Gonna take some time to do the things we never had
คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

Hurry, boy, she’s waiting there for you
เร็วเข้าพ่อหนุ่ม เธอกำลังรอคุณอยู่ (เธอในที่นี้หมายถึงแฟนสาวของเขาที่กำลังมาถึงที่สนามบิน)

It’s gonna take a lot to drag me away from you
มันต้องใช้เวลามากมายถึงจะแยกฉันออกจากคุณได้
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
ต่อให้ใช้คนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้
I bless the rains down in Africa
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา (ฉันขอให้ฝนตก)
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา (ฉันขอให้ฝนตก)
I bless the rains down in Africa
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
I bless the rains down in Africa (Gonna take the time)
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา (คงต้องใช้เวลาสักหน่อย)
Gonna take some time to do the things we never had
คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

Eng

I hear the drums echoing tonight
But she hears only whispers of some quiet conversation
She’s coming in, 12:30 flight
The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation
I stopped an old man along the way
Hoping to find some old forgotten words or ancient melodies
He turned to me as if to say
Hurry, boy, it’s waiting there for you

It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time to do the things we never had (Ooh)

The wild dogs cry out in the night
As they grow restless longing for some solitary company
I know that I must do what’s right
As sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti
I seek to cure what’s deep inside
Frightened of this thing that I’ve become

It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
Gonna take some time to do the things we never had

Hurry, boy, she’s waiting there for you

It’s gonna take a lot to drag me away from you
There’s nothing that a hundred men or more could ever do
I bless the rains down in Africa
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
I bless the rains down in Africa (I bless the rains)
I bless the rains down in Africa
I bless the rains down in Africa (Gonna take the time)
Gonna take some time to do the things we never had

Thai

คืนนี้ฉันได้ยินเสียงกลองดังกึกก้อง (กลองเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าในแอฟริกา)
แต่เธอได้ยินแค่เสียงกระซิบของคนที่คุยกันบนเครื่องอย่างเงียบๆ
เธอกำลังจะมาถึงตอนเที่ยงคืนครึ่ง
ปีกเครื่องบินอาบด้วยแสงจันทร์สะท้อนแสงของดวงดาวจะนำพาฉันไปสู่ชีวิตที่หลุดพ้น (จากตรงนี้ไปน่าจะเป็นการเล่าเรื่องของเขาระหว่างที่อยู่ในแอฟริกา)
ระหว่างทางฉันหยุดอยู่ตรงชายชราคนหนึ่ง (อาจจะหมายถึงชนเผ่าในแอฟริกา)
หวังจะได้ยินคำเก่าๆ ที่ถูกลืมไป หรือทำนองเพลงที่มีมาแสนนาน (หมายถึงวัฒนธรรม ประเพนีต่างๆ ที่มีมาแต่โบราณ)
เขาหันมาเหมือนจะบอกกับฉันว่า
เร็วเข้าพ่อหนุ่ม มันกำลังรอคุณอยู่ (มันในที่นี้หมายถึงชีวิตที่เงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่เขากำลังตามหาอยู่)

มันต้องใช้เวลามากมายถึงจะแยกฉันออกจากคุณได้ (คุณในที่นี่อาจจะหมายถึงแอฟริกาได้เช่นกัน)
ต่อให้ใช้คนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้ (บ่งบอกว่าเขารักมาก หลงใหลมาก)
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน (เมื่อรูปแบบการใช้ชีวิตในแต่ละวันเปลี่ยนไป ต้องใช้เวลาสักพักถึงจะชินกับมัน)

เสียงหมาป่าหอนในตอนกลางคืน (ปรกติหมาป่าจะหอนเพื่อเป็นการสื่อสารกับเพื่อนในฝูงเวลาที่มันพลัดหลงกับฝูง เขาเปรียบตัวเองเหมือนกับหมาป่า เขาปลีกตัวมาใช้ชีวิตอยู่คนเดียว)
พวกมันกระวนกระวายโหยหาเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในฝูง (ฝูงหมาป่าเปรียบเหมือนชีวิตในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวาย)
ฉันรู้ว่าฉันต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง
มั่นใจเหมือนกับที่ภูเขาคิริมันจาโรตั้งสูงตระหง่าน เหมือนกับภูเขาโอลิมปัสอยู่สูงเหนืออุทยานแห่งชาติเซเรนเกตี (น่าจะสื่อว่ามีความตั้งใจ มีความมั่นใจมากๆ)
ฉันพยายามรักษาความรู้สึกที่อยู่ในใจ
หวาดหวั่นกับความรู้สึกที่ฉันกำลังเป็นอยู่ (ผลพวงจากชีวิตก่อนหน้าที่จะมาแอฟริกา)

มันต้องใช้เวลามากมายถึงจะแยกฉันออกจากคุณได้
ต่อให้ใช้คนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

เร็วเข้าพ่อหนุ่ม เธอกำลังรอคุณอยู่ (เธอในที่นี้หมายถึงแฟนสาวของเขาที่กำลังมาถึงที่สนามบิน)

มันต้องใช้เวลามากมายถึงจะแยกฉันออกจากคุณได้
ต่อให้ใช้คนเป็นร้อยหรือมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา (ฉันขอให้ฝนตก)
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา (ฉันขอให้ฝนตก)
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา
ฉันอวยพรให้ฝนตกในแอฟริกา (คงต้องใช้เวลาสักหน่อย)
คงต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อทำสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 4 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย