LYRIC

Eng - Thai

One night, a few moons ago
คืนหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
I saw flecks of what could’ve been lights
ฉันเห็นจุดเล็กๆ ที่อาจจะเป็นแสงสว่าง
But it might just have been you
แต่อาจจะเป็นคุณก็ได้
Passing by unbeknownst to me
ผ่านฉันไปโดยที่ฉันไม่ทันรู้ตัว
Life is emotionally abusive
ชีวิตฉันถูกทำร้ายจิตใจมา
And time can’t stop me quite like you did
และเวลาก็เยียวยาฉันเหมือนกับที่คุณทำให้ไม่ได้
And my flight was awful, thanks for asking
เที่ยวบินของฉัน (การเดินทางครั้งนั้น, ชีวิตช่วงนั้น) มันแย่เอามากๆ ขอบคุณนะที่คอยห่วงใย
I’m unglued, thanks to you
ฉันหัวร้อนไปเลย ต้องขอบคุณคุณ (ขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านเรื่องแย่ๆ มาได้)

And it’s like snow at the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Weird but fuckin’ beautiful
มันแปลกแต่สวยจริงๆ
Flying in a dream
ล่องลอยไปในความฝัน
Stars by the pocketful
เก็บดาวใส่กระเป๋าให้มากเท่าที่กระเป๋าจะจุได้
You wanting me
การที่คุณต้องการฉัน-
Tonight feels impossible
ในคืนนี้ รู้สึกเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
But it’s comin’ down
แต่มันกำลังจะตกลงมา (หิมะกำลังจะตกลงมา เปรียบหิมะเป็นเหมือนกับความรัก)
No sound, it’s all around
ตกลงมาแบบเงียบๆ ขาวโพลนอยู่เต็มพื้น

Like snow on the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow on the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow on the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow, ah, ah
มันเหมือนกับหิมะ

This scene feels like what I once saw
ฉากนี้รู้สึกเหมือนฉันเคยเห็นบนหน้าจอ
On a screen, I searched “aurora borealis green”
ฉันค้นหาคำว่า “แสงออโรราสีเขียว”
I’ve never seen someone lit from within
ฉันไม่เคยเจอใครที่ดีมาจากข้างใน
Blurring out my periphery
ดีจนกลบสิ่งแย่ๆ ในตัวฉันไปหมด
My smile is like I won a contest
ฉันยิ้มดีใจเหมือนกับตัวเองชนะการประกวด
And to hide that would be so dishonest
และยิ้มเพื่อปิดบังความไม่ซื่อสัตย์
And it’s fine to fake it ’til you make it
ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะแกล้งทำไปก่อน จนกว่าคุณจะจีบฉันติด
‘Til you do, ’til it’s true
จกว่าคุณจะจีบ จนกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องจริง

Now it’s like snow at the beach
ตอนนี้มันเหมือนหิมะตกที่ชายหาด
Weird but fuckin’ beautiful
มันแปลกแต่สวยจริงๆ
Flying in a dream
ล่องลอยไปในความฝัน
Stars by the pocketful
เก็บดาวใส่กระเป๋าให้มากเท่าที่กระเป๋าจะจุได้
You wanting me
การที่คุณต้องการฉัน-
Tonight feels impossible
ในคืนนี้ รู้สึกเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
But it’s comin’ down
แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
No sound, it’s all around
เกิดขึ้นแบบไม่บอกกล่าว ความรักอยู่รอบตัวฉัน

Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow on the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow, ah, ah
มันเหมือนกับหิมะ

I (I) can’t (Can’t) speak, afraid to jinx it
ฉันไม่กล้าพูดเลย กลัวจะเป็นลางไม่ดี
I (I) don’t (Don’t) even dare to wish it
ฉันไม่กล้าแม้แต่จะหวัง
But your eyes are flying saucers from another planet
แต่ดวงตาของคุณเป็นเหมือนจานบินที่มาจากดาวอื่น
Now I’m all for you like Janet
ตอนนี้ฉันพร้อมมอบทั้งกาย ทุ่มเททั้งใจให้คุณเหมือนเป็นของขวัญจากพระเจ้า
Can this be a real thing? Can it?
เรื่องนี้พอจะเป็นจริงได้มั้ย ได้มั้ยนะ

Are we falling like snow at the beach? (Snow at the beach)
เรากำลังตกหลุมรักกันเหมือนหิมะที่ตกลงบนหาดทรายหรือเปล่า
Weird but fuckin’ beautiful
มันแปลกแต่สวยจริงๆ
Flying in a dream (Flying in a dream)
ล่องลอยไปในความฝัน (บินไปในความฝัน)
Stars by the pocketful
เก็บดาวใส่กระเป๋าให้มากเท่าที่กระเป๋าจะจุได้
You wanting me (You wanting me)
การที่คุณต้องการฉัน- (การที่คุณต้องการฉัน)
Tonight feels impossible
ในคืนนี้ รู้สึกเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
But it’s comin’ down
แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
No sound, it’s all around
เกิดขึ้นแบบไม่บอกกล่าว ความรักอยู่รอบตัวฉัน

Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow on the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow, ah
มันเหมือนกับหิมะ
But it’s comin’ down
มันกำลังตกลงมา
No sound, it’s all around
ตกลงมาไม่มีเสียง กองอยู่เต็มพื้น

Like snow on the beach
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
Like snow, like snow, uh-huh, yeah
มันเหมือนกับหิมะ

Eng

One night, a few moons ago
I saw flecks of what could’ve been lights
But it might just have been you
Passing by unbeknownst to me
Life is emotionally abusive
And time can’t stop me quite like you did
And my flight was awful, thanks for asking
I’m unglued, thanks to you

And it’s like snow at the beach
Weird but fuckin’ beautiful
Flying in a dream
Stars by the pocketful
You wanting me
Tonight feels impossible
But it’s comin’ down
No sound, it’s all around

Like snow on the beach
Like snow on the beach
Like snow on the beach
Like snow, ah, ah

This scene feels like what I once saw
On a screen, I searched “aurora borealis green”
I’ve never seen someone lit from within
Blurring out my periphery
My smile is like I won a contest
And to hide that would be so dishonest
And it’s fine to fake it ’til you make it
‘Til you do, ’til it’s true

Now it’s like snow at the beach
Weird but fuckin’ beautiful
Flying in a dream
Stars by the pocketful
You wanting me
Tonight feels impossible
But it’s comin’ down
No sound, it’s all around

Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
Like snow on the beach
Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
Like snow, ah, ah

I (I) can’t (Can’t) speak, afraid to jinx it
I (I) don’t (Don’t) even dare to wish it
But your eyes are flying saucers from another planet
Now I’m all for you like Janet
Can this be a real thing? Can it?

Are we falling like snow at the beach? (Snow at the beach)
Weird but fuckin’ beautiful
Flying in a dream (Flying in a dream)
Stars by the pocketful
You wanting me (You wanting me)
Tonight feels impossible
But it’s comin’ down
No sound, it’s all around

Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
Like snow on the beach
Like snow on the beach (Mm-hmm, hmm)
Like snow, ah
But it’s comin’ down
No sound, it’s all around

Like snow on the beach
Like snow, like snow, uh-huh, yeah

Thai

คืนหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อน
ฉันเห็นจุดเล็กๆ ที่อาจจะเป็นแสงสว่าง
แต่อาจจะเป็นคุณก็ได้
ผ่านฉันไปโดยที่ฉันไม่ทันรู้ตัว
ชีวิตฉันถูกทำร้ายจิตใจมา
และเวลาก็เยียวยาฉันเหมือนกับที่คุณทำให้ไม่ได้
เที่ยวบินของฉัน (การเดินทางครั้งนั้น, ชีวิตช่วงนั้น) มันแย่เอามากๆ ขอบคุณนะที่คอยห่วงใย
ฉันหัวร้อนไปเลย ต้องขอบคุณคุณ (ขอบคุณที่ช่วยให้ผ่านเรื่องแย่ๆ มาได้)

มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันแปลกแต่สวยจริงๆ
ล่องลอยไปในความฝัน
เก็บดาวใส่กระเป๋าให้มากเท่าที่กระเป๋าจะจุได้
การที่คุณต้องการฉัน-
ในคืนนี้ รู้สึกเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
แต่มันกำลังจะตกลงมา (หิมะกำลังจะตกลงมา เปรียบหิมะเป็นเหมือนกับความรัก)
ตกลงมาแบบเงียบๆ ขาวโพลนอยู่เต็มพื้น

มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะ

ฉากนี้รู้สึกเหมือนฉันเคยเห็นบนหน้าจอ
ฉันค้นหาคำว่า “แสงออโรราสีเขียว”
ฉันไม่เคยเจอใครที่ดีมาจากข้างใน
ดีจนกลบสิ่งแย่ๆ ในตัวฉันไปหมด
ฉันยิ้มดีใจเหมือนกับตัวเองชนะการประกวด
และยิ้มเพื่อปิดบังความไม่ซื่อสัตย์
ไม่เป็นไรหรอกถ้าจะแกล้งทำไปก่อน จนกว่าคุณจะจีบฉันติด
จกว่าคุณจะจีบ จนกว่ามันจะกลายเป็นเรื่องจริง

ตอนนี้มันเหมือนหิมะตกที่ชายหาด
มันแปลกแต่สวยจริงๆ
ล่องลอยไปในความฝัน
เก็บดาวใส่กระเป๋าให้มากเท่าที่กระเป๋าจะจุได้
การที่คุณต้องการฉัน-
ในคืนนี้ รู้สึกเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นแบบไม่บอกกล่าว ความรักอยู่รอบตัวฉัน

มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะ

ฉันไม่กล้าพูดเลย กลัวจะเป็นลางไม่ดี
ฉันไม่กล้าแม้แต่จะหวัง
แต่ดวงตาของคุณเป็นเหมือนจานบินที่มาจากดาวอื่น
ตอนนี้ฉันพร้อมมอบทั้งกาย ทุ่มเททั้งใจให้คุณเหมือนเป็นของขวัญจากพระเจ้า
เรื่องนี้พอจะเป็นจริงได้มั้ย ได้มั้ยนะ

เรากำลังตกหลุมรักกันเหมือนหิมะที่ตกลงบนหาดทรายหรือเปล่า
มันแปลกแต่สวยจริงๆ
ล่องลอยไปในความฝัน (บินไปในความฝัน)
เก็บดาวใส่กระเป๋าให้มากเท่าที่กระเป๋าจะจุได้
การที่คุณต้องการฉัน- (การที่คุณต้องการฉัน)
ในคืนนี้ รู้สึกเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้
แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้ว
เกิดขึ้นแบบไม่บอกกล่าว ความรักอยู่รอบตัวฉัน

มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะ
มันกำลังตกลงมา
ตกลงมาไม่มีเสียง กองอยู่เต็มพื้น

มันเหมือนกับหิมะตกที่ชายหาด
มันเหมือนกับหิมะ

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 3 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย