LYRIC

Eng - Thai

Father
พ่อ

It’s not time to make a change
ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกลูก
Just relax, take it easy
ใจเย็นๆ อย่าพึ่งรีบร้อน
You’re still young, that’s your fault
ลูกยังเด็ก ประสบการณ์ยังน้อย แค่นั้นแหล่ะที่ลูกผิด
There’s so much you have to know
ยังมีอีกหลายอย่างที่ลูกต้องเรียนรู้

Find a girl, settle down
หาแฟนสักคน ลงหลักปักฐาน
If you want you can marry
ถ้าอยากแต่งงาน ลูกก็เเต่งได้
Look at me, I am old, but I’m happy
ดูพ่อสิ ถึงพ่อจะเเก่ เเต่ก็มีความสุข

I was once like you are now, and I know that it’s not easy
ครั้งหนึ่งพ่อเคยเป็นเหมือนที่ลูกเป็นอยู่ตอนนี้ และพ่อรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย
To be calm when you’ve found something going on
ที่ลูกต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้น

But take your time, think a lot
แต่ขอให้ลูกใช้เวลาคิดทบทวนให้ถี่ถ้วน
Why, think of everything you’ve got
คิดถึงสิ่งที่ลูกมีอยู่ตอนนี้
For you will still be here tomorrow
มันยังคงอยู่กับลูกต่อไป
But your dreams may not
แต่ความฝันของลูกต่างหากที่ไม่แน่นอน

Son
ลูกชาย

How can I try to explain
ผมจะบอกพ่อยังไงดี
Cause when I do he turns away again
เพราะเวลาผมบอกพ่อไป
It’s always been the same, same old story
มันก็เป็นเหมือนเคย เหมือนที่ผ่านๆผ่านมา

From the moment I could talk I was ordered to listen
ตั้งเเต่ผมเริ่มพูดได้ ผมก็ถูกสั่งให้เชื่อฟังมาตลอด
Now there’s a way and I know that I have to go away
แต่ยังมีทางอยู่ และผมรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวต่อไป
I know I have to go
ผมรู้ ผมต้องไปตามทางของผม

Father
พ่อ

It’s not time to make a change
ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกลูก
Just sit down, take it slowly
ใจเย็นๆ ค่อยเป็นค่อยไป
You’re still young, that’s your fault
ลูกยังเด็ก ประสบการณ์เยังน้อย แค่นั้นแหล่ะที่ลูกผิด
There’s so much you have to go through
ลูกต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรอีกเยอะ

Find a girl, settle down
หาแฟนสักคน ลงหลักปักฐาน
If you want you can marry
ถ้าอยากแต่งงาน ลูกก็เเต่งได้
Look at me, I am old, but I’m happy
ดูพ่อสิ ถึงพ่อจะเเก่ เเต่ก็มีความสุข

Son
ลูกชาย

All the times that I cried
หลายครั้งที่ผมเคยร้องไห้
Keeping all the things I knew inside
เก็บทุกอย่างไว้ข้างใน
It’s hard, but it’s harder to ignore it
มันยากนะ แต่มันยากกว่าถ้าผมทำเฉย ไม่สนใจ

If they were right, I’d agree
หากว่ามันถูกต้องอย่างที่พ่อบอกจริง ผมก็จะยอมรับ
But it’s them they know not me
แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่เหมาะกับผม มันไม่ใช่ตัวตนของผม
Now there’s a way and I know that I have to go away
แต่ยังมีทางอยู่ และผมรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวต่อไป
I know I have to go
ผมรู้ ผมต้องไปตามทางของผม

Eng

Father

It’s not time to make a change
Just relax, take it easy
You’re still young, that’s your fault
There’s so much you have to know

Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I’m happy

I was once like you are now, and I know that it’s not easy
To be calm when you’ve found something going on

But take your time, think a lot
Why, think of everything you’ve got
For you will still be here tomorrow
But your dreams may not

Son

How can I try to explain
Cause when I do he turns away again
It’s always been the same, same old story

From the moment I could talk I was ordered to listen
Now there’s a way and I know that I have to go away
I know I have to go

Father

It’s not time to make a change
Just sit down, take it slowly
You’re still young, that’s your fault
There’s so much you have to go through

Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I’m happy

Son

All the times that I cried
Keeping all the things I knew inside
It’s hard, but it’s harder to ignore it

If they were right, I’d agree
But it’s them they know not me
Now there’s a way and I know that I have to go away
I know I have to go

Thai

พ่อ

ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกลูก
ใจเย็นๆ อย่าพึ่งรีบร้อน
ลูกยังเด็ก ประสบการณ์ยังน้อย แค่นั้นแหล่ะที่ลูกผิด
ยังมีอีกหลายอย่างที่ลูกต้องเรียนรู้

หาแฟนสักคน ลงหลักปักฐาน
ถ้าอยากแต่งงาน ลูกก็เเต่งได้
ดูพ่อสิ ถึงพ่อจะเเก่ เเต่ก็มีความสุข

ครั้งหนึ่งพ่อเคยเป็นเหมือนที่ลูกเป็นอยู่ตอนนี้ และพ่อรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย
ที่ลูกต้องเจอบางสิ่งบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้น

แต่ขอให้ลูกใช้เวลาคิดทบทวนให้ถี่ถ้วน
คิดถึงสิ่งที่ลูกมีอยู่ตอนนี้
มันยังคงอยู่กับลูกต่อไป
แต่ความฝันของลูกต่างหากที่ไม่แน่นอน

ลูกชาย

ผมจะบอกพ่อยังไงดี
เพราะเวลาผมบอกพ่อไป
มันก็เป็นเหมือนเคย เหมือนที่ผ่านๆผ่านมา

ตั้งเเต่ผมเริ่มพูดได้ ผมก็ถูกสั่งให้เชื่อฟังมาตลอด
แต่ยังมีทางอยู่ และผมรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวต่อไป
ผมรู้ ผมต้องไปตามทางของผม

พ่อ

ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรอกลูก
ใจเย็นๆ ค่อยเป็นค่อยไป
ลูกยังเด็ก ประสบการณ์เยังน้อย แค่นั้นแหล่ะที่ลูกผิด
ลูกต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรอีกเยอะ

หาแฟนสักคน ลงหลักปักฐาน
ถ้าอยากแต่งงาน ลูกก็เเต่งได้
ดูพ่อสิ ถึงพ่อจะเเก่ เเต่ก็มีความสุข

ลูกชาย

หลายครั้งที่ผมเคยร้องไห้
เก็บทุกอย่างไว้ข้างใน
มันยากนะ แต่มันยากกว่าถ้าผมทำเฉย ไม่สนใจ

หากว่ามันถูกต้องอย่างที่พ่อบอกจริง ผมก็จะยอมรับ
แต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่เหมาะกับผม มันไม่ใช่ตัวตนของผม
แต่ยังมีทางอยู่ และผมรู้ว่าถึงเวลาต้องก้าวต่อไป
ผมรู้ ผมต้องไปตามทางของผม

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 8 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย