LYRIC

5
(4)

Eng - Thai

I know it’s a bad idea
ฉันรู้ว่ามันเป็นความคิดที่แย่เอามากๆ
But how can I help myself?
แต่ฉันจะทำยังไงได้ล่ะ
Been inside for most this year
ติดอยู่กับภาพจำของคุณมาเกือบทั้งปี
And I thought a few drinks, they might help
ฉันคิดว่าไปดื่มสักหน่อยเผื่อมันจะช่วยอะไรได้บ้าง


It’s been a while, my dear
มันก็ผ่านมาสักพักแล้วนะที่รัก
Dealin’ with the cards life dealt
กับความวุ่นวายในชีวิตที่ต้องจัดการ
I’m still holdin’ back these tears
ฉันยังคงซ่อนน้ำตาเอาไว้
While my friends are somewhere else
ขณะที่เพื่อนของฉันไปไหนต่อไหนกันแล้ว


I pictured this year a little bit different when it hit February
ฉันคิดว่าในเดือนแห่งความรักของปีนี้มันคงต่างไปจากเดิม
I step in the bar, it hit me so hard
ฉันเดินเข้าไปในบาร์ เพลงมันจี้ใจฉันอย่างจัง
Oh how can it be this heavy?
อะไรมันจะเจ็บได้ขนาดนี้
Every song reminds me you’re gone
ทุกเพลงมันคอยตอกย้ำว่าคุณทิ้งฉันไปแล้ว
And I feel the lump form in my throat
และฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก
‘Coz I’m here alone
เพราะฉันยังคงอยู่ตัวคนเดียว


Just dancing with my eyes closed
ได้แต่เต้นไปพร้อมกับหลับตาลง
‘Coz everywhere I look I still see you
เพราะมองไปทางไหน ฉันก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น
Time is moving so slow
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ
And I don’t know what else that I can do
และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก
So I’ll keep dancing with my eyes closed
ฉันเลยหลับตาเต้นต่อไป
So I’ll keep dancing with my
ฉันเลยเต้นต่อไป


Delusion is here again
ภาพคุณมาหลอกหลอนฉันอีกแล้ว
And I think you’ll come home soon
คิดว่าคุณจะกลับมาหาฉันเร็วๆ นี้
A word brings me right back in
คำพูดมันทำให้ฉันได้สติคืนกลับมา
Then it’s only me that’s in this room
มันมีแค่ฉันคนเดียวที่อยู่ในห้องนี้
I guess I could just pretend
เดาว่าฉันคงอยากหลอกตัวเอง
The colours are more than blue
ทำเป็นมีความสุขมากกว่าจมอยู่กับความทุกข์
But I lost more than my friend
แต่ที่ฉันเสียไปมันมากกว่าเพื่อนซะอีก
I can’t help but missing you
ฉันอดใจไม่ไหวที่จะคิดถึงคุณ


I pictured this month a little bit different no one is ever ready
ฉันคิดว่าในเดือนนี้มันคงต่างไปจากเดิม ไม่มีใครพร้อมจะรับมือ
And when it unfolds you get in a hole
และเมื่อคุณเจอปัญหา คุณจะหาทางออกไม่เจอ
Oh how can it be this heavy?
อะไรมันจะหนักหนาได้ขนาดนี้
Everything changes, nothing’s the same
ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
Except the truth is now you’re gone
ยกเว้นความจริงที่ว่าคุณทิ้งฉันไปแล้ว
And life just goes on
และชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไป


So I’m dancing with my eyes closed
ฉันเลยเต้นไปพร้อมกับหลับตาลง
‘Coz everywhere I look I still see you
เพราะมองไปทางไหน ฉันก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น
Time is moving so slow
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ
And I don’t know what else that I can do
และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก
So I’ll keep dancing with my eyes closed
ฉันเลยหลับตาเต้นต่อไป
So I’ll keep dancing with my eyes closed
ฉันก็เลยหลับตาเต้นต่อไป
Oh I’ll keep dancing with my
ฉันเลยเต้นต่อไป


They’re shutting the bar
พนักงานกำลังปิดบาร์
They’re cleaning the floor
พวกเขากำลังทำความสะอาดพื้น
And everyone is already home
และทุกคนก็กลับถึงบ้านกันหมดแล้ว
But I’m on my own
เหลือแค่ฉันที่ยังอยู่คนเดียว


Still dancing with my eyes closed
ยังคงเต้นไปหลับตาไป
‘Coz everywhere I look I still see you
เพราะมองไปทางไหน ฉันก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น
Time is moving so slow
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ
And I don’t know what else that I can do
และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก
So I’ll keep dancing with my eyes closed
ฉันเลยหลับตาเต้นต่อไป
So I’ll keep dancing with my eyes closed
ฉันก็เลยหลับตาเต้นต่อไป
Oh I’ll keep dancing with my
ฉันเลยเต้นต่อไป

Eng

I know it’s a bad idea
But how can I help myself?
Been inside for most this year
And I thought a few drinks, they might help

It’s been a while, my dear
Dealin’ with the cards life dealt
I’m still holdin’ back these tears
While my friends are somewhere else

I pictured this year a little bit different when it hit February
I step in the bar, it hit me so hard
Oh how can it be this heavy?
Every song reminds me you’re gone
And I feel the lump form in my throat
‘Coz I’m here alone

Just dancing with my eyes closed
‘Coz everywhere I look I still see you
Time is moving so slow
And I don’t know what else that I can do
So I’ll keep dancing with my eyes closed
So I’ll keep dancing with my

Delusion is here again
And I think you’ll come home soon
A word brings me right back in
Then it’s only me that’s in this room
I guess I could just pretend
The colours are more than blue
But I lost more than my friend
I can’t help but missing you

I pictured this month a little bit different no one is ever ready
And when it unfolds you get in a hole
Oh how can it be this heavy?
Everything changes, nothing’s the same
Except the truth is now you’re gone
And life just goes on

So I’m dancing with my eyes closed
‘Coz everywhere I look I still see you
Time is moving so slow
And I don’t know what else that I can do
So I’ll keep dancing with my eyes closed
So I’ll keep dancing with my eyes closed
Oh I’ll keep dancing with my

They’re shutting the bar
They’re cleaning the floor
And everyone is already home
But I’m on my own

Still dancing with my eyes closed
‘Coz everywhere I look I still see you
Time is moving so slow
And I don’t know what else that I can do
So I’ll keep dancing with my eyes closed
So I’ll keep dancing with my eyes closed
Oh I’ll keep dancing with my

Thai

ฉันรู้ว่ามันเป็นความคิดที่แย่เอามากๆ
แต่ฉันจะทำยังไงได้ล่ะ
ติดอยู่กับภาพจำของคุณมาเกือบทั้งปี
ฉันคิดว่าไปดื่มสักหน่อยเผื่อมันจะช่วยอะไรได้บ้าง

มันก็ผ่านมาสักพักแล้วนะที่รัก
กับความวุ่นวายในชีวิตที่ต้องจัดการ
ฉันยังคงซ่อนน้ำตาเอาไว้
ขณะที่เพื่อนของฉันไปไหนต่อไหนกันแล้ว

ฉันคิดว่าในเดือนแห่งความรักของปีนี้มันคงต่างไปจากเดิม
ฉันเดินเข้าไปในบาร์ เพลงมันจี้ใจฉันอย่างจัง
อะไรมันจะเจ็บได้ขนาดนี้
ทุกเพลงมันคอยตอกย้ำว่าคุณทิ้งฉันไปแล้ว
และฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออก
เพราะฉันยังคงอยู่ตัวคนเดียว

ได้แต่เต้นไปพร้อมกับหลับตาลง
เพราะมองไปทางไหน ฉันก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ
และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก
ฉันเลยหลับตาเต้นต่อไป
ฉันเลยเต้นต่อไป

ภาพคุณมาหลอกหลอนฉันอีกแล้ว
คิดว่าคุณจะกลับมาหาฉันเร็วๆ นี้
คำพูดมันทำให้ฉันได้สติคืนกลับมา
มันมีแค่ฉันคนเดียวที่อยู่ในห้องนี้
เดาว่าฉันคงอยากหลอกตัวเอง
ทำเป็นมีความสุขมากกว่าจมอยู่กับความทุกข์
แต่ที่ฉันเสียไปมันมากกว่าเพื่อนซะอีก
ฉันอดใจไม่ไหวที่จะคิดถึงคุณ

ฉันคิดว่าในเดือนนี้มันคงต่างไปจากเดิม ไม่มีใครพร้อมจะรับมือ
และเมื่อคุณเจอปัญหา คุณจะหาทางออกไม่เจอ
อะไรมันจะหนักหนาได้ขนาดนี้
ทุกอย่างเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรเหมือนเดิม
ยกเว้นความจริงที่ว่าคุณทิ้งฉันไปแล้ว
และชีวิตก็ยังต้องเดินต่อไป

ฉันเลยเต้นไปพร้อมกับหลับตาลง
เพราะมองไปทางไหน ฉันก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ
และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก
ฉันเลยหลับตาเต้นต่อไป
ฉันก็เลยหลับตาเต้นต่อไป
ฉันเลยเต้นต่อไป

พนักงานกำลังปิดบาร์
พวกเขากำลังทำความสะอาดพื้น
และทุกคนก็กลับถึงบ้านกันหมดแล้ว
เหลือแค่ฉันที่ยังอยู่คนเดียว

ยังคงเต้นไปหลับตาไป
เพราะมองไปทางไหน ฉันก็เห็นคุณอยู่ตรงนั้น
เวลาผ่านไปอย่างช้าๆ
และฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีก
ฉันเลยหลับตาเต้นต่อไป
ฉันก็เลยหลับตาเต้นต่อไป
ฉันเลยเต้นต่อไป

ให้คะแนนสำหรับคำแปลเพลงนี้

คะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน, จำนวนคนโหวต 4 คน

กดโหวตคนแรกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้แปล

เขียนข้อเสนอแนะของท่านเพื่อให้เราทำการแก้ไข และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

Comments are off this post

💙 หมวดหมู่

แปลเพลงสากล ยุค 50 แปลเพลงสากล ยุค 60 แปลเพลงสากล ยุค 70 แปลเพลงสากล ยุค 80 แปลเพลงสากล ยุค 90 แปลเพลงสากล ยุค 2000+ เพลงรักสากลแปลไทย เพลงสากลอกหักแปลไทย เนื้อเพลงสากลแปลไทย